XVIII. Medzinárodná výstava stavebníctva a vybavenia kostolov, sakrálneho umenia a devocionálií SACROEXPO

sacroexpo

Zo spojenia viery, umenia a biznisu – Veľtrh SACROEXPO

XVIII. Medzinárodná výstava stavebníctva a vybavenia kostolov, sakrálneho umenia a devocionálií SACROEXPO, je najdôležitejšou udalosťou sakrálneho odvetvia v Európe. Táto svojho druhu jediná udalosť, je nielen udalosťou komerčnou, ale taktiež kultúrnou. Ďalšia edícia sa uskutoční od 11. do 13. Júna na Veľtrhoch Kielce.

sacroexpo SACROEXPO je už viac ako 17 rokov  výborným dôvodom na koexistenciu  sféry sacrum s biznisom. Kieleckú výstavu navštevuje každoročne viac ako päť tisíc návštevníkov. Okrem bohatej ponuky výrobkov určených pre kostoly, majú možnosť  oboznámenia sa s najnovšími trendmi sakrálneho umenia a devocionálií, novými technológiami v sakrálnom stavebníctve a o konzervátorskom odvetví. Rozsah odvetví výstavy je prierezom celého odvetvia. Medzi vystavovateľmi  teda nebudú chýbať predstavitelia firiem špecializujúcich sa  v stavebníctve, architektúre a revitalizácii objektov a nekropol. V Kielcach sa bude možné oboznámiť s ponukou hudobného odvetvia a umeleckých stredísk. Na návštevníkov výstavy čaká prehliadka kňazských rúch a liturgického riadu, a tiež plná paleta religióznych vydavateľstiev. SACROEXPO je miestom predstavovania čelných predstaviteľov sakrálneho odvetvia na svete. V priebehu vlaňajšej edície predstavilo svoju ponuku viac ako 280 vystavovateľov z 13 krajín celého sveta: Poľska, Spojených štátov, Slovinska, Ukrajiny, Maďarska, Talianska, španielska, Ruska, Nemecka, Macedónie, Grécka, Portugalska a Slovenska.

Nielen biznis

sacroexpo O výnimočnosti SACROEXPO ale nesvedčia len imponujúce štatistiky. Na ploche 16 tisíc štvorcových metrov máme totiž možnosť pozorovať koexistenciu dvoch, mohlo by sa zdávať, extrémnych oblastí : sacrum a biznisu. Udeľovanie medaily Pápežskej rady pre veci kultúry, koncerty, výstavy, medzinárodné konferencie s účasťou významných osobností, rozhodujú o výnimočnosti kieleckého veľtrhu. SACROEXPO sa už veľa rokov s úspechom zapisuje nielen do kalendára najdôležitejších udalostí sakrálneho odvetvia, ale tiež do najdôležitejších kultúrnych udalostí v našej krajine.

SACROEXPO ja najväčší veľtrh B2B sakrálneho odvetvia v Strednej a východnej Európe. Má veľmi dobrú povesť  rovnako medzi vystavovateľmi, ako aj návštevníkmi, (98% nadšených účastníkov). Veľtrh to nie je len prehľad najnovších úspechov odvetvia, ale predovšetkým bohatý program sprevádzajúcich udalostí s účasťou  najznamenitejších predstaviteľov kultúrnej a umeleckej sféry.

Pozývame Vás od 11. do 13. júna.

Upcoming events All events

21-22 June 2018
28-29 June 2018
4-7 September 2018
4-7 September 2018
13-15 September 2018
25-27 September 2018
25-27 September 2018
25-27 September 2018