heat treatment 2018 - among the exhibitors

metal 2016 - obróbka cieplna Nová událost v kalendáři Veletrhů Kielce - Tepelné zpracování kovů

V roce 2018 bude na Veletrzích Kielce debutovat Veletrh tepelného zpracování kovů (HEAT TREATMENT) věnovaný široké skupině firem spojených e odvětvím tepelného zpracování a topnými zařízeními. Nová událost se bude konat v termínu veletrhu METAL, ve dnech 25. až 27. září 2018.

- Potřebu stvoření nového veletrhu pro firmy z odvětví tepelného zpracování kovů již dávno signalizovali vystavovatelé veletrhu METAL – hovoří Piotr Pawelec, Ředitel projektu. – Veletrhy Kielce již více než 20 let vycházejí naproti očekáváním svých zákazníků, snažíce se splnit jejich potřeby, proto jsme společně s vystavovateli rozhodli o připojení této události do veletrhů tvořících cyklus podniků: Průmyslový podzim na Veletrzích Kielce, a soustředěných okolo nejsilnějšího podniku jakým je METAL.

Proč je výhodné zúčastnit se veletrhu tepelného zpracování?

metal 2016 - obróbka cieplna Firmy z odvětví tepelného zpracování se v minulých letech stále početněji představovaly na veletrhu METAL, co se rovněž projevovalo v neustále rostoucí skupině návštěvníků tohoto sektoru hospodářství. Růst počtu vystavovatelů, jak i návštěvníků potvrzuje velmi vysoký potenciál tohoto odvětví.

Situace a prognózy pro odvětví heattreatment

Zvýšený zájem firem, které dodávají pece a jiná zařízení pro tepelné zpracování a nabízejí služby polským podnikatelům, vyplývá z dobré konjunktury a hospodářské situace v Polsku. Příznivé klima pro investice je pobídkou pro nákup moderních strojů a zařízení, jak rovněž technologií. Polské firmy stále modernizují svůj technologický park zvyšujíce kvalitu výrobků a služeb k nejvyšší světové úrovni. Tím zvyšují šanci polského průmyslu a její konkurenceschopnost na mezinárodní aréně. Organizování samostatného tematického podniku je tedy úplně odůvodněné.

Návštěvníky jsou představitelé manažerských a řídicích kádrů firem odvětví heattreatment, a také inženýři a konstruktéři, technologové a pracovníci servisu, jak rovněž kontroloři kvality a obchodníci.

První edice nové výstavy doprovází ještě jedna událost, která je pro polské slévárenské odvětví i pro Mezinárodní veletrh technologií slévárenství METAL neobyčejně důležitá. Jedná se o 73. Světovém slévárenském kongresu, který se v roce 2018 bude konat v Polsku, a jeho účastníci přijedou 26. září na Veletrhy Kielce a navštíví veletržní expozice. To bude výborná příležitost do debutu s novou veletržní událostí a zárukou mnoha návštěvníků, nejen z Polska, ale celého světa. 

metal 2016 - obróbka cieplna Veletrh tepelného zpracování(HEAT TREATMENT) organizovaný ve Veletrzích Kielce je unikátní událostí v této části Evropy ukazující možnost vstupu zahraničním firmám s novými výrobky na dynamicky se rozvíjející polský trh a posílení pozice těch, kdo zde již léta působí.

Nejvyšší standard veletržních služeb

Je hodno připomenout, že Veletrhy Kielce, kongresové a výstavní středisko s více než  25-letými zkušenostmi, je výbornou základnou získávání pro vystavovatele co největšího počtu odborných návštěvníků, a v důsledku budoucích zákazníků, spojených s hlavním tématem, jakým je tepelné zpracování kovů. Využívajíce nejnovější technologie a marketingová řešení a nejmodernější organizační trendy, kielecké středisko implementuje a nabízí nejnovější technická řešení a zabezpečuje nejvyšší standardy služeb v rozumné ceně. Veletrhy Kielce stále rozšiřují rozsah služeb, tak aby výstavní nabídka byla stále komplexnější.

 

metal 2016 - obróbka cieplna Odvětvový rozsah veletrhu:

  1. Pece a zařízení pro tepelné zpracování
  2. Pece a zařízení pro chemicko-tepelné zpracování
  3. Pece pro tavení a udržování slitin, zařízení pro modifikaci slitin
  4. Procesy a technologie pro tepelné zpracování
  5. Vybavení a přístroje
  6. Komponenty a provozní materiály
  7. Kontrolní a měřicí zařízení, čidla
  8. Bezpečnost a hygiena práce, oděvy a nářadí
  9. Poradenství a servis
  10. Organizace, výzkumné ústavy, spolky, výzkumná a vývojová pracoviště, odvětvová vydavatelství

 

Přemýšlíte o budoucnosti – Kielce se vyplatí navštívit!

 

Informace a přihlášky: 
Targi Kielce S.A.
Zakladowa Str. 1, 25-672 Kielce, Polsko
August MISZTAL
tel. (+48 41) 36 51 415
mobil (+48) 797 339 396
e-mail: misztal.august@targikielce.pl