Plan zjazdu

 

6 września – niedziela (I dzień)

12:00 - 18:00

Rejestracja uczestników

12:00 - 18:00

Konferencja dla nauczycieli

18:30 - 22:00

Występ artystyczny i bankiet powitalny

 

7 września - poniedziałek (II dzień)

 9:00 - 11:00

Wykłady plenarne

11:00 - 11:30

Przerwa na kawę

11:30 - 13:00

Wykłady plenarne

13:00 - 15:00

Przerwa na obiad

15:00 - 16:30

Sesje równoległe 

16:30 - 17:00

Przerwa na kawę

17:00 - 18:30

Sesje równoległe

 

8 września – wtorek  (III dzień)

 9:00 - 11:00

Wykłady plenarne

11:00 - 11:30

Przerwa na kawę

11:30 - 13:00

Wykłady plenarne

13:00 - 15:00

Przerwa na obiad

15:00 - 16:30

Sesje równoległe

16:30 - 17:00

Przerwa na kawę

17:00 - 18:30

Sesje równoległe

18:30

Zebranie delegatów

 

9 września - środa  (IV dzień)

 9:00 - 11:00

Wykłady plenarne

11:00 - 11:30

Przerwa na kawę

11:30 - 13:00

Wykłady plenarne

13:00 - 14:00

Przerwa na obiad

14:00 - 18:00

Wycieczka

20:00

Uroczysta kolacja

 

10 września – czwartek  (V dzień)

 9:00 - 11:00

Wykłady plenarne

11:00 - 11:30

Przerwa na kawę

11:30 - 13:00

Wykłady plenarne

13:00 - 15:00

Przerwa na obiad

15:00 - 16:30

Sesje równoległe

16:30 - 17:00

Przerwa na kawę

17:10 - 18:30

Sesje równoległe

18:30 - 20:00

Sesja plakatowa

 

11 września - piątek  (VI dzień)

 9:00 - 11:00

Wykłady i referaty plenarne

11:00 - 11:30

Przerwa na kawę

11:30 - 13:00

Wykłady plenarne

13:00 - 13:30

Zakończenie Zjazdu

13:30 - 15:00

Przerwa na obiad