Aktualności

16.08.2016

Bezpłatne seminarium i warsztaty 20 września, podczas CONTROL-TECH 2016

Firma NNT z Gdańska o innowacyjnych badaniach nieniszczących i pomiarach

Podczas targów CONTROL-TECH w Targach Kielce, firma NNt z Gdańska na specjalnych warsztatach za prezentuje możliwości pomiarowe miernika MEB2C.
Podczas targów CONTROL-TECH w Targach Kielce, firma NNt z Gdańska na specjalnych
warsztatach za prezentuje możliwości pomiarowe miernika MEB2C.

"Polskie innowacyjne metody nieniszczącej diagnostyki elementów stalowych - podstawy, zastosowanie, korzyści" pod takim tytułem, w Targach Kielce, 20 września, odbędzie się seminarium przygotowane przez firmę NNTsp. z o. o z Gdańska. Poprowadzi je dr. hab. Bolesław Augustyniak - wieloletni pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej na wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, obecnie Prezes Zarządu firmy  NNT.

Podczas seminarium omówione zostaną innowacyjne metody badań nieniszczących, które umożliwiają wieloaspektową ocenę stanu elementów konstrukcji stalowych. Stan elementu określony jest przez informację o poziomie i rozkładzie naprężeń oraz o stopniu degradacji mikrostruktury, a także o występowaniu nieciągłości. Powyższe informacje uzyskiwane są metodami, które bazują na specyficznych zjawiskach fizycznych występujących w materiałach konstrukcyjnych podczas ich magnesowania.

"Szybkie wyznaczanie stanu naprężeń własnych w stalach o właściwościach magnetycznych" to tytuł bezpłatnych warsztatów, które również przygotowała firma NNT.  Poprowadzi je dr inż. Marek Chmielewski - Członek Zarządu firmy. Celem warsztatu będzie prezentacja możliwości pomiarowych miernika MEB2C, wykorzystującego zjawisko efektu Barkhausena do celów określenia wielkości odkształceń.

Prezentowany będzie proces kalibracji urządzenia oraz wykorzystanie pomiarów do celów wyznaczenia krzywej kalibracyjnej. Tak uzyskana charakterystyka będzie wykorzystana do celów określenia wielkości i kierunku naprężeń, w okolicy złącza spawanego dwóch płyt stalowych. Dodatkowo prezentowany będzie najnowszy układ pomiarowy MEB2D, wykorzystujący efekt Barkhausena, wyposażony w zautomatyzowaną kierunkową sondę pomiarową.


Polecane aktualności

Najbliższe wydarzenia

22-25 V 2018
11-13 VI 2018
11-13 VI 2018
21-22 VI 2018
23-24 VI 2018
28-29 VI 2018
7-8 VII 2018
7-8 VII 2018
17-19 VIII 2018
4-7 IX 2018
4-7 IX 2018
13-15 IX 2018
25-27 IX 2018
25-27 IX 2018
25-27 IX 2018