Aktualności

08.07.2017

CENTREX współpracuje ze Związkiem Wystawców i Targów Włoskich

AEFI - Związek Wystawców i Targów Włoskich oraz CENTREX – Międzynarodowy Związek Statystyk Imprez Targowych zawarły 30 czerwca Memorandum of Understanding mające na celu promowanie wzajemnych stosunków handlowych między włoskimi przedsiębiorstwami a państwami Europy Środkowej.

CENTREX współpracuje ze Związkiem Wystawców i Targów Włoskich

Umowa została podpisana w ostatnich dniach przez Prezesa AEFI, Ettore Riello oraz Dyrektora wykonawczego CENTREX Ildikò Molnár i stanowi zwieńczenie dwudziestoletniej współpracy AEFI z krajami Europy Środkowej. Nadanie ram formalnych tej historycznej współpracy jest kolejnym ważnym celem osiągniętym przez Stowarzyszenie we wspieraniu krajowego rynku targów.

- Jako stowarzyszenie zawsze byliśmy bardzo aktywni w inicjatywach zmierzających do umiędzynarodowienia targów i firm, które w nich uczestniczą" – komentuje Ettore Riello, szef AEFI. "Dzięki temu porozumieniu możemy dalej zacieśniać stosunki z krajami członkowskimi CENTREX. Ma to strategiczne znaczeniu dla naszej branży, oferując tym samym nowe możliwości wzrostu i dywersyfikacji, przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw. Polska, Węgry, Rumunia i Czechy to kraje, w których konsumpcja stale rośnie co przekłada się konkretne szanse biznesowe. Będziemy także w stanie wdrożyć bazę danych zawierającą ważne informacje, szczególnie przydatne jako źródło wiedzy dla naszych członków budujących swoje strategie ekspansji.

Obszar, jakie wchodzą w zakres podpisanego porozumienia 

Umowa obejmuje wymianę badań branżowych oraz wymianę informacji o tendencjach w niej występujących. Zakłada też badania i rozwój wspólnych projektów; wzajemną wymianę informacji i promocję wzajemną wystaw za pośrednictwem wszystkich dostępnych narzędzi, w tym sieci internetowej; przeprowadzanie analiz zagadnień będących przedmiotem wspólnego zainteresowania; wspólne działania w celu wzmocnienia targów w odniesieniu do wszystkich zainteresowanych stron; uczciwą politykę cenową dotyczącą działań, produktów i usług oferowanych przez CENTREX i AEFI; organizację misji i promocję spotkań i seminariów w celu pobudzania networkingu i nawiązywania kontaktów.

Strategicznym obszarem tej umowy jest promowanie przejrzystości statystyk targowych, potwierdzone również przez przedstawiciela CENTREX przy okazji konferencji AEFI dotyczącej certyfikacji.

- Poprzez badania i przyjęcie wspólnych standardów oraz rygorystycznych procedur kontroli będziemy mogli dostarczyć dane porównywalne na poziomie międzynarodowym, co pozwoli nam działać na rzecz wspierania całego sektora - kontynuuje Riello. - Umiędzynarodowienie, możliwości współpracy z zagranicznymi partnerami targowymi z całego świata i jakość są bardzo ważne dla CENTREX. Działalność i aktywności AEFI są ucieleśnieniem wartości wyznawanych CENTREX.  Dlatego uważamy, że ściślejsza współpraca między naszymi organizacjami, członkami i regionami zwiększy synergię co jednocześnie zwiększy rolę i uznanie dla targów w poszczególnych krajach.

Relacje gospodarcze, w tym relacje w obszarze targów i wystaw pomiędzy Włochami a Europą Centralną stały się nie tylko tradycją. To w obecnych czasach także świetna szansa. Włochy utrzymują się dziś na 3-4 pozycji w relacjach gospodarczych. Trwające umiędzynarodowienie włoskich targów, w wielu wypadkach liderów poszczególnych sektorach gospodarki może wspomagać członków CENTREX w badaniu trendów i wypracowaniu specjalizacji w pojawiających się niszach rynkowych. Ponadto, poprzez bardziej intensywną wymianę informacji i możliwość prowadzenie wspólnych  projektów,  włoskie targi będą miały szansę przyciągnąć większą liczbę firm sektora MŚP z Europy Środkowej. Mamy na to wielką nadzieję". Cytat za Ildikò Molnár - Dyrektorem Wykonawczym CENTREX

 ____

AEFI - Związek Wystawców i Targów Włoskich  - prywatne stowarzyszenie non-profit powstało w 1983 roku w celu budowania synergii między najważniejszymi włoskimi dzielnicami wystawienniczymi. AEFI chciałoby być postrzegane jako uprzywilejowany partner zarówno dla  operatorów jak i instytucji. Jego rolą jest wspieranie członków poprzez rozwój działań i programów w sferze szkoleń, marketingu, promocji i badań oraz świadczenie usług dla targów poprzez działalność swoich komitetów: Komitet Techniczny Wystawy, Komitet Prawno-Administracyjny, Komitet Międzynarodowy oraz Komitet ds. Sieci Targowych.

Na arenie związanej z umiędzynarodowieniem, AEFI wspiera członków dzięki porozumieniom ze strategicznymi rynkami. Do tej pory partnerstwa zostały zawiązane z Iranem, Tajwanem, Libanem i Indiami, a Memorandum of Understanding podpisane z AmCham, Amerykańską Izbą Handlową we Włoszech.

AEFI promowało stworzenie ISFCert – Instytutu Certyfikacji Statystyk Przemysłu Targowego. Poprzez rygorystyczną metodologię umożliwia włoskim organizatorom prezentowanie i uznawanie standaryzowanych danych w celu przejrzystości i niezawodności prezentowanych informacji.

AEFI reprezentuje włoskie targi w UFI - Union of International Fairs.  AEFI pod przewodnictwem Ettore Riello obejmuje 35 okręgów wystawienniczych, które organizują ponad 1000 wydarzeń rocznie, przy łącznej powierzchni wystawienniczej wynoszącej  4,2 miliona metrów kwadratowych. 92% międzynarodowych targów i 85% wszystkich targów odbywających się co roku we Włoszech odbywa się w okręgach wystawienniczych zrzeszonych w AEFI.

____

CENTREX Międzynarodowy Związek Statystyk Imprez Targowych  założony został w 1997 roku. Jest organizacją non-profit reprezentującą branżę targową w Europie Środkowo-Wschodniej. Działa w na rzecz członków i branży, promując przejrzystość, rzetelność i wartość statystyk wystawienniczych a także przedstawiając targi jako skuteczne narzędzie marketingowe. CENTREX stoi na straży uregulowań w zakresie przejrzystości statystyk w Europie Środkowej i Wschodniej, zgodnych ze standardami międzynarodowymi oraz za pośrednictwem wyspecjalizowanych usług audytorskich. CENTREX również rozpowszechnia statystyki na poziomie międzynarodowym i wspiera swoich członków w zakresie informacji i badań branży targów oraz poprzez dedykowane programy szkoleniowe.

CENTREX ma 12 członków, reprezentujących 6 krajów: Bułgarię, Polskę, Czechy, Rumunię, Ukrainę, Węgry. Prezesem CENTREXU jest dr Andrzej Mochoń, prezes Zarządu Targów Kielce.

(MB)

Najbliższe wydarzenia

17-19 VIII 2018
4-7 IX 2018
4-7 IX 2018
13-15 IX 2018
25-27 IX 2018
25-27 IX 2018
25-27 IX 2018