Aktualności

13.01.2017

Ciekawe sympozjum podczas Targów EXPO-SURFACE

Już po raz czwarty, podczas VIII Targów Technologii Antykorozyjnych oraz Ochrony Powierzchni EXPO-SURFACE organizowanych w dniach 28 – 30 marca 2017 roku w Targach Kielce, REMIX S.A. będzie współorganizatorem Międzynarodowego Sympozjum Cynkowniczego

Ciekawe sympozjum podczas Targów EXPO-SURFACE

Tematyka spotkania skupi się wokół hasła przewodniego: "Rozwój Technologii Nakładania Antykorozyjnych Powłok Cynkowych". Liczne i uznane międzynarodowe grono prelegentów, prezentacja badań naukowych oraz wymiana doświadczeń praktycznych zaspokoją ciekawość i wzbogacą w wiedzę każdego z uczestników.

Podczas Sympozjum poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • Sytuacja branży cynkowniczej na rynku polskim oraz krajów sąsiadujących
  • Prezentacje jednostek naukowo-badawczych (badania nad nanoszeniem powłok cynkowych oraz powłok o podwójnej ochronie antykorozyjnej)
  • Nowoczesne urządzenia i rozwiązania techniczne zastosowane w liniach do cynkowania zanurzeniowego
  • Remonty, modernizacje, badania inspekcyjne podzespołów urządzeń wchodzących
    w skład linii do cynkowania zanurzeniowego
  • Nowoczesne powłoki cynkowe o wysokiej ochronie antykorozyjnej
  • Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nanoszenia cynkowych powłok ochronnych

W przypadku użytkowania stali podatnych na korozję atmosferyczną, stosuje się różne techniki ochrony wyrobu przed szkodliwym działaniem środowiska naturalnego. Dzięki temu wydłużamy czas życia produktu i jego bezpiecznego użytkowania, obniżając tym samym koszty eksploatacji. Najbardziej rozpowszechnioną i nieustannie rozwijającą się technologią zabezpieczania stali w takich dziedzinach jak budownictwo, transport czy budowa maszyn jest cynkowanie powierzchni gotowych wyrobów. Sposobów nakładania powłok ochronnych na bazie cynku jest kilka, a wybór uzależniony jest od rodzaju stosowanego asortymentu stalowego, możliwości aplikacji danej metody metalizacji, warunków późniejszej pracy wyrobu i stopnia agresywności środowiska, a także wymagań związanych z wyglądem powłoki.

Którą z metod cynkowania wybrać, aby najskuteczniej chronić elementy narażone na agresywne działanie czynników warunkujących powstawanie korozji? Czy pojawiły się nowe rozwiązania zapewniające długotrwałe, bezpieczne użytkowanie konstrukcji stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie? Jak rozwija się technologia cynkowania zanurzeniowego i jakie zmiany czekają nas w przyszłości?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań, które rozwieją wątpliwości związane z tematyką ograniczenia skutków zniszczenia korozyjnego stali, uzyskają Państwo podczas Sympozjum. Zapraszamy w pierwszym dniu VIII Targów Technologii Antykorozyjnych oraz Ochrony Powierzchni EXPO-SURFACE, 28 marca do Targów Kielce.

(UK)


Polecane aktualności

Najbliższe wydarzenia

22-24 XI 2018
30 XI - 1 XII 2018
2 XII 2018
9-10 II 2019
13-14 II 2019
20-22 II 2019