Aktualności

27.02.2019

Czyste powietrze naszym wspólnym dobrem – ważne tematy na ENEXIE Nowej Energii

Podczas konferencji organizowanej przez WFOŚiGW w Kielcach poruszone zostaną zagadnienia dotyczące m.in. jakości powietrza w województwie świętokrzyskim.

Czyste powietrze naszym wspólnym dobrem – ważne tematy na ENEXIE Nowej Energii

Podczas trwającej konferencji, organizowanej w ramach „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej i OZE” poruszane są najbardziej aktualne problemy dotyczące jakości powietrza. Wśród prelegentów spotkania znaleźli się przedstawiciele jednostki realizującej projekt narodowy fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Warszawie, PGE Energia Ciepła S.A., GIOŚ, WIOŚ, NFOŚiGW, ENEA Elektrownia Połaniec S.A. oraz firmy INWEX. Pośród tematów konferencji, można znaleźć, m.in. cele i zadania Projektu Doradztwa Energetycznego, Zielony Blok i spalanie biomasy, czy źródła finansowania inwestycji w zakresie ochrony powietrza ze środków NFOŚiGW oraz POIiŚ.
- Mimo że statystyki wskazują na poprawę, badania jakości powietrza jasno mówią, że
w okresie zimowym oddychamy substancjami szkodliwymi – powiedziała Joanna Jędras z GIOŚ w trakcie swojego wystąpienia dotyczącego stanu jakości powietrza w województwie świętokrzyskim i zadaniami, jakie stoją przed Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska. Wskazała także na główne czynniki stanowiące o podwyższonym poziomie PM 2.5, PM 10 i benzo(a)pirenu, którymi od kilku lat pozostają procesy spalania poza przemysłem (m.in. indywidualne ogrzewanie budynków), spalanie związane z przemysłem, przetwarzanie i transfer energii oraz rolnictwo.

Zachęcamy do udziału w konferencji.

(MB)


Polecane aktualności

Najbliższe wydarzenia

26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
5-7 IV 2019
5-7 IV 2019
16 IV 2019
24-25 IV 2019
14-16 V 2019
14-16 V 2019