Aktualności

10.12.2018

EKOTECH ze wsparciem REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Na stoisku Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej z Rzędowa, podobnie jak w latach ubiegłych, odwiedzający targi Ekotech będą mogli zadać pytania i poszerzyć swoją wiedzę na temat prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi oraz zasad segregacji. Będzie może także podziwiać wystawa prac plastycznych stworzonych z odpadów.

EKOTECH ze wsparciem REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie jest bogato wyposażonym, nowoczesnym i jedynym w woj. świętokrzyskim ośrodkiem edukacji ekologicznej. Centrum posiada profesjonalną salę konferencyjną, multimedialną salę komputerową oraz bibliotekę.

Podczas targów Ekotech, RCEE tradycyjnie będzie edukować, jak odpowiednio segregować odpady, w jaki sposób wykorzystywać recykling.

Oferta dydaktyczna RCEE dotyczy głównie tematyki odpadowej, a w szczególności selektywnej zbiórki odpadów, i zawiera min:
- zajęcia edukacyjne, warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
-prelekcje, prezentacje, szkolenia,
-udział i organizacja imprez plenerowych,
-zwiedzanie ZGOK w Rzędowie,
-ścieżka dydaktyczna,
-atrakcyjne konkursy, itp.

(MBr)


Polecane aktualności

Najbliższe wydarzenia

3-6 IX 2019
3-6 IX 2019
19-21 IX 2019
27-28 IX 2019
12 X 2019
26-27 X 2019