Aktualności

19.05.2016

Firmy z Polski i Niemiec chcą ze sobą współpracować

Aż 95 procent inwestorów z Niemiec, ponownie weszłoby we współpracę z polskimi firmami

W spotkaniu uczestniczyła między innymi: (od lewej) Isolde Felskau, zastępca Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie oraz Maria Montowska, dyrektor z Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie
W spotkaniu uczestniczyła między innymi: (od lewej) Isolde Felskau, zastępca Konsula
Generalnego Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie oraz Maria Montowska, dyrektor z
Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie

Polsko-niemieckie spotkanie kooperacyjne już po raz kolejny okazało się sukcesem. Sala Beta w Centrum Kongresowym wypełniła się zainteresowanymi tematem.  Organizatorem była Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Konsulat RFN w Krakowie i Konsul Honorowy w Kielcach.

- Aż 90 procent polskich firm, po raz drugi podjęłoby współpracę z niemieckimi partnerami – mówiła dyr. Maria Montowska z Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Ankietę przeprowadzono wśród 150  firm członkowskich Izby. Na pytanie: dlaczego? Odpowiadali, że  powodem była moralność w biznesie, moralność podatkowa, ale także rozwój, a dla 20 procent respondentów – zdobywanie nowych kompetencji.

Także przedsiębiorcy z firm niemieckich, którzy uczestniczyli w ankiecie, ponownie podjęliby decyzję o współpracy z polskimi partnerami- w ten sposób odpowiedziało 95 procent badanych przedsiębiorców. Jako atuty podkreślali Polskę, jako stabilny i znaczący rynek do działań. Jako negatywne czynniki wymieniali: niestabilność polityczną i pracę administracji państwowej.

W spotkaniu udział wzięli między innymi,  Isolde Felskau, Zastępca Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, która podkreślała, że Targi Kielce mają bardzo dobre pomysły na imprezy targowe, które gwarantują sukces.    


Polecane aktualności

Najbliższe wydarzenia

23-24 VI 2018
28-29 VI 2018
7-8 VII 2018
7-8 VII 2018
17-19 VIII 2018
4-7 IX 2018
4-7 IX 2018
13-15 IX 2018