Aktualności

10.04.2018

Izba Gospodarcza Przemysłu 4.0 - ważne deklaracje

Podczas pierwszego dnia Przemysłowej Wiosny 2018 w kieleckim ośrodku wystawienniczo – kongresowym podpisano List Intencyjny w celu powołania Izby Gospodarczej Przemysłu 4.0.

Na zdjęciu od lewej Andrzej Mochoń, Prezes Zarządu Targów Kielce, Wiktor Krasa, prodziekan Wydziału Ekonomii WSEPiNM oraz Janusz Wójcik, Prezes SIT
Na zdjęciu od lewej Andrzej Mochoń, Prezes Zarządu Targów Kielce, Wiktor Krasa,
prodziekan Wydziału Ekonomii WSEPiNM oraz Janusz Wójcik, Prezes SIT

Spotkanie dotyczące podpisania Listu Intencyjnego poprowadził Janusz Wójcik, Prezes Stowarzyszenia Innowacyjnych Technologii SIT POLSKA w obecności Andrzeja Mochonia, Prezesa Zarządu Targów Kielce oraz Wiktora Krasy, prodziekana Wydziału Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych. Podczas spotkania 28 firm złożyło podpis i tym samym deklarację członkostwa w gronie. Do współpracy zaproszono przedstawicieli nauk, przemysłu, biznesu i administracji państwowej.

Podpisanie Listu Intencyjnego to pierwszy krok do utworzenia Izby, do której zadań należeć będzie, między innymi tworzenie atmosfery przyjaznej współdziałaniu biznesu, nauki i administracji publicznej, czy reprezentowanie grup interesów przed rządem oraz wychodzenie z inicjatywą legislacyjną.

Z członkostwa w grupie będą płynąć następujące korzyści: pomoc w pozyskaniu finansowania, współpraca z lokalnym rynkiem edukacyjnym, w celu pozyskania pracowników (w szczególności szkołami ponadgimnazjalnymi i wyższymi), bardziej efektywne wykorzystanie danych, które posiada już każdy przedsiębiorca.

Izby Gospodarcze jako organy samorządne są nastawione na reprezentowanie i dbanie o interesy podmiotów w niej zrzeszonych, dzięki temu z łatwością mogą przejmować inicjatywy.

(PŚ)

Najbliższe wydarzenia

20-21 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
5-7 IV 2019
12-14 IV 2019
16 IV 2019
24-25 IV 2019
14-16 V 2019