Aktualności

06.09.2017

Kolejne umowy spółek wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej

ZM Tarnów S.A., PCO S.A., WCBKT S.A. oraz Belma S.A. podpisały z Inspektoratem Uzbrojenia MON umowy na dostawy nowoczesnego sprzętu dla polskiej armii. Łączna wartość zawartych z kontraktów to niemal 100 000 000 zł.

Podczas podpisania kolejnych ważnych dla PGZ umów obecny był sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Bartosz Kownacki, który odwiedził MSPO 2017 w Targach Kielce.
Podczas podpisania kolejnych ważnych dla PGZ umów obecny był sekretarz stanu w
Ministerstwie Obrony Narodowej Bartosz Kownacki, który odwiedził MSPO 2017 w Targach
Kielce.

Zawarta pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia MON, a ZM Tarnów umowa zakłada dostawy ponad 650 powtarzalnych karabinów wyborowych kal. 7,62 „Bor” zasilanych nabojem 7,62 mmm x 51 NATO. Karabin jest przeznaczony do prowadzenia precyzyjnego ognia na odległościach do 1200 m do celów żywych oraz sprzętu wojskowego lekko opancerzonego.

Kontrakt z Inspektoratem podpisała też warszawska firma PCO S.A. największy polski producent wyrobów optoelektronicznych urządzeń obserwacyjnych i celowniczych. Dotyczy ona dostawy gogli noktowizyjnych MU-3ADM oraz lornetek noktowizyjnych NPL-1M, czyli wyrobów stanowiących wyposażenie indywidualne żołnierza.

W ramach zawartej z Inspektoratem umowy BELMA S.A. dostarczy ponad 150 kompletów kaset minowych ISM z minami narzutowymi MN-123. MN-123 przeznaczone są do ustawiania pól minowych za pomocą inżynieryjnego systemu minowania narzutowego. Miny wyposażone są w ładunek kumulacyjny oraz zapalnik niekontaktowy z samolikwidacją i samoneutralizacją.

Kolejne porozumienie zawarte podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Targach Kielce dotyczy firmy WCBKT S.A. jeszcze w tym roku dostarczy ona lotniskowe urządzenie zasilania elektroenergetycznego samolotów LUZES V/N. Aparat przeznaczony jest do zasilania systemów pokładowych statków powietrznych energią elektryczną w czasie rozruchu silników oraz sprawdzania stanu technicznego wyposażenia pokładowego w dowolnym miejscu lotniska i lądowiska.

KK


Polecane aktualności

Najbliższe wydarzenia

26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019