Aktualności

13.06.2018

Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce

Ważne spotkanie dotyczące nowego prawa o ochronie danych osobowych w kościele katolickim podczas SACROEXPO miało miejsce od 11 do 13 czerwca.

Wspólne spotkanie sekretarzy i ekonomów trwało przez trzy dni wydarzenia SACROEXPO 2018.
Wspólne spotkanie sekretarzy i ekonomów trwało przez trzy dni wydarzenia SACROEXPO
2018.

Sekretarze i ekonomowie katoliccy w Targach Kielce
Pierwszego dnia XIX Międzynarodowej Wystawy Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO odbyło się spotkanie wspólne sekretarzy i ekonomów. Podczas konferencji ojciec prof. dr hab. Wiesław Bar OFMConv (KUL) w swojej prezentacji przedstawił główne założenia Dekretu Episkopatu w odniesieniu do realiów życia konsekrowanego. Kolejne wystąpienie należało do mec. Krzysztofa Wąsowskiego, który przybliżył uwagi prawnika cywilisty do Dekretu KEP oraz na jakie problemy związane z nowym prawem o ochronie danych osobowych powinny zwracać instytucje kościelne.

 

II dzień konferencji
We wtorek jako pierwszy głos zabrał ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz (UKSW). Przewodniczący Komisji redagującej Dekret KEP w swoim exposé nawiązał do Dekretu Episkopatu w relacji do rozporządzenia Komisji Europejskiej RODO i ustawy państwowej. Po przerwie kawowej wystąpiła Siostra dr Katarzyna Więcek (FMA) z wykładem zatytułowanym „Praktyczne wyjaśnienia Zespołu KEP dotyczące stosowania Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w kościele katolickim, wzory dokumentów parafialnych”. Kolejne wystąpienie należało do Ojca dr Piotra Skoniecznego OP (UPJPII). Podczas wspólnego spotkania sekretarzy i ekonomów w Targach Kielce nie zabrakło Moniki Krasińskiej z Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg z wystąpieniem: „Ochrona danych osobowych – relacje RODO i prawa wewnętrznego kościoła w zakresie ochrony danych osobowych”. Kolejno wystąpili dr Andrzej Kaczmarek z Departamentu Informatyki i Zabezpieczenia Danych Cyfrowych RODO oraz Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy i Ojciec Grzegorz Filipiuk (OFMCap).

 

Ostatni dzień SACROEXPO
Ostatniego dnia targów SACROEXPO 2018 zaplanowano spotkanie KIOD. Dziś Konferencję Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce otworzył  ksiądz prof. dr hab. Piotr Kroczek (UPJPII), Kościelny Inspektor Ochrony Danych z wykładem „Nowe kwestie prawne przy zatrudnianiu osób w instytucjach kościelnych, zasady ochrony danych osobowych zatrudnionych pracowników”. Program konferencji Ekonomów i Wyższych Przełożonych Zakonów oraz Sekretarzy Prowincjonalnych Zakonów Męskich został podzielony na sekretarzy i ekonomów.

(PŚ)

 


Polecane aktualności

Najbliższe wydarzenia

24-26 V 2019
28-31 V 2019
29-31 V 2019
6-8 VI 2019
10-12 VI 2019
10-12 VI 2019
14-16 VI 2019
22-23 VI 2019
22 VI 2019
26-27 VI 2019
3-6 IX 2019
3-6 IX 2019
19-21 IX 2019
27-28 IX 2019