Aktualności

25.04.2017

Merytorycznie o gazie w Targach Kielce

Targi Techniki Gazowniczej to nie tylko ciekawa ekspozycja. W cyklu dwuletnim wybitna kadra naukowców i praktyków branży spotyka się w Targach Kielce, by poruszać ważne dla gazownictwa tematy

Merytorycznie o gazie w Targach Kielce

Mocnym merytorycznie punktem Targów EXPO-GAS będzie konferencja: "Gaz ziemny jako wsparcie dla bezpieczeństwa rynku energii i polityki ochrony środowiska", która odbędzie się w pierwszym dniu wystawy. „Kogeneracja gazowa systemowa elementem rynku mocy”, „Kogeneracja vs. rynek mocy w Polsce” to tematy prelekcji, po których odbędzie się panel dyskusyjny z przedstawicielami: Ministerstwa Energii, Ministerstwa Rozwoju, Senatu RP, Sejmu RP, Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Izby Energetyki Przemysłowej  i Odbiorców Energii, Politechniki Warszawskiej, PGNiG Termika S.A., Polskich Sieci Elektroenergetycznych, Krajowej Dyspozycji Mocy. Poruszane będę także zagadnienia dotyczące CNG oraz LPG. W drugim dniu targów, w czwartek 27 kwietnia odbędą się   warsztaty techniczne zatytułowane „Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa”. Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną między innymi: znowelizowany standard ST-IGG-1101:2017 „Połączenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do włączeń oraz elementami do przyłączeń”, standard technicznego ST-IGG:1901:2016 „Kontrola połączeń zgrzewanych doczołowo i elektrooporowo przy budowie gazociągów z polietylenu. Wymagania i zalecenia”, wytyczne techniczne WT-IGG-2501:2016 „Okresowe kontrole instalacji gazowych wewnątrz budynków/obiektów”, a także znowelizowane standardy techniczne, niezbędne dla operatorów systemów przesyłowych.

Obydwa wydarzenia organizuje Izba Gospodarcza Gazownictwa, współorganizator targów EXPO-GAS.

IX Targi Techniki Gazowniczej EXPO-GAS odbędą się w Targach Kielce od 26 do 27 kwietnia 2017 roku. Zapraszamy.

 

(UK)


Polecane aktualności

Najbliższe wydarzenia

11-13 VI 2018
16 VI 2018
21-22 VI 2018
23-24 VI 2018
28-29 VI 2018
7-8 VII 2018
7-8 VII 2018
17-19 VIII 2018
4-7 IX 2018
4-7 IX 2018
13-15 IX 2018
25-27 IX 2018
25-27 IX 2018
25-27 IX 2018
25-27 IX 2018