Aktualności

09.05.2018

Nowe wytyczne badań podłoża budowlanego

Państwowy Instytut Geologiczny oraz Państwowy Instytut Badawczy zapraszają na konferencję poświęconą najnowszym wytycznym dotyczącym badań podłoża budowlanego

 Nowe wytyczne mają pomóc w dostosowaniu polskiej instrukcji do europejskiej normy Eurokodu 7
Nowe wytyczne mają pomóc w dostosowaniu polskiej instrukcji do europejskiej normy
Eurokodu 7

Organizatorem  konferencji pt. „ Rozpoznanie podłoża budowlanego w drogownictwie w świetle Eurokodu 7”  był Państwowy Instytut Geologiczny oraz Państwowy Instytut Badawczy . Patronat nad wydarzeniem objęła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Spotkanie, które miało miejsce w trakcie  drugiego dnia Targów Autostrada Polska w Targach Kielce, było okazją do zaprezentowania  najnowszych wyników prac  dotyczących „Wytycznych  wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego  Zadanie opracowania nowych wytycznych przyjęło na siebie konsorcjum naukowe skupiające Państwowy Instytut Geologiczny – PIB, Akademię  Górniczo-Hutniczą oraz Politechnikę Warszawską. To nowe, trzyczęściowe opracowanie w sposób kompleksowy i nowoczesny przedstawia problematykę rozpoznania podłoża budowlanego. Wytypowane
w ramach projektu nowe metody badawcze, obliczeniowe oraz monitoringowe będą stosowane przy projektowaniu, budowie, modernizacji oraz eksploatacji dróg zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg  Krajowych i Autostrad. ”.   - Nowe wytyczne mają zastąpić instrukcję sformułowaną ponad dwie dekady temu, która wymagała przeglądu, udoskonalenia
i dostosowania do europejskiej normy Eurokodu 7 – podkreślał podczas spotkania Marcin Nowacki, z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

(MM)


Polecane aktualności

Najbliższe wydarzenia

23-24 XI 2019
23-24 XI 2019
29-30 XI 2019
19-21 II 2020
24-26 II 2020
26-27 II 2020
4-5 III 2020
13-15 III 2020
13-15 III 2020
19-20 III 2020