Aktualności

22.06.2017

Nowy partner Targów Lotnictwa Lekkiego w Kielcach!

Targi Kielce podpisały umowę o współpracy ze Śląskim Klastrem Lotniczym przy organizacji Targów Lotnictwa Lekkiego 7- 8 października

Nowy partner Targów Lotnictwa Lekkiego w Kielcach!

Śląski Klaster Lotniczy został założony przez przedstawicieli przemysłu lotniczego. Obecnie do klastra należy kilkadziesiąt podmiotów, w tym uczelnie wyższe i instytucje otoczenia biznesu. Jego misją jest tworzenie warunków trwałej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami branży lotniczej oraz instytucjami mającymi bezpośredni i pośredni wpływ na jej rozwój, instytucjami otoczenia biznesu, instytucjami finansowymi, instytucjami sfery nauki i B+R. Chodzi o stworzenie optymalnych warunków dla ciągłego transferu wiedzy i  innowacyjnych rozwiązań pomiędzy członkami klastra. Efektem jest wzrost konkurencyjności i rozwój lotnictwa w Polsce. Targi Kielce i współpraca przy organizacji Targów Lotnictwa Lekkiego są doskonałym tego przykładem.

Wizją SKL na najbliższe lata jest budowa silnej struktury wpływającej na zintegrowanie branży, a dalej wzrost sprzedaży, usprawnienie przebiegu procesów rozwojowych oraz minimalizacja ograniczeń finansowych rozwoju (w tym ograniczanie ryzyka związanego z transferem technologii). 

Główne kompetencje klastra to produkcja szybowców, samolotów lekkich i ultralekkich, produkcja modułów do silników lotniczych (łopatki i statory do turbiny niskiego ciśnienia),samoloty bezzałogowe, centrum badań materiałów i struktur kompozytowych, usługi remontowe dla lotnictwa, usługi szkoleniowe dla branży lotniczej, obróbka metali, systemy IT, naczepy, przyczepy i zabudowa samochodów ciężarowych oraz usługi doradcze.

(KK)


Polecane aktualności

Najbliższe wydarzenia

7-8 VII 2018
7-8 VII 2018
17-19 VIII 2018
4-7 IX 2018
4-7 IX 2018
13-15 IX 2018
25-27 IX 2018
25-27 IX 2018
25-27 IX 2018
25-27 IX 2018
27-29 IX 2018
2-4 X 2018
13-14 X 2018
13-14 X 2018