Aktualności

27.02.2019

O ważnych problemach na targach EKOTECH

Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka i środowisko tematem konferencji organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

W ramach konferencji poruszone zostały zagadnienia dotyczące źródeł i rodzajów zanieczyszczeń powietrza oraz globalnych niekorzystnych zjawisk związanych z zanieczyszczeniem atmosfery
W ramach konferencji poruszone zostały zagadnienia dotyczące źródeł i rodzajów
zanieczyszczeń powietrza oraz globalnych niekorzystnych zjawisk związanych z
zanieczyszczeniem atmosfery

W ramach konferencji poruszone zostały zagadnienia dotyczące źródeł i rodzajów zanieczyszczeń powietrza, globalnych niekorzystnych zjawisk związanych z zanieczyszczeniem atmosfery (smog, kwaśne deszcze, dziura ozonowa, efekt cieplarniany), wpływu substancji szkodliwych zawartych w powietrzu na organizm człowieka i środowisko oraz sposobów przeciwdziałania nadmiernej emisji zanieczyszczeń atmosfery w skali globalnej i lokalnej.

Województwo Świętokrzyskie wraz z partnerami z Finlandii, Norwegii, Estonii i Łotwy trzyletni projekt poświęcony tworzeniu warunków do rozwoju biogospodarki na obszarach wiejskich. Biogospodarka łączy tradycyjne sektory gospodarki (rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo) z ochroną środowiska oraz innowacyjnym i zrównoważonym wykorzystaniem dostępnych zasobów biologicznych (w tym gleby i wody). Jest ona również odpowiedzią na główne wyzwanie stojące przed światem: jak pogodzić potrzeby rosnącej liczby ludności ze zrównoważonym wykorzystaniem ograniczonych zasobów naturalnych Ziemi. I właśnie podniesieniu świadomości społeczeństwa nt. zanieczyszczeń powietrza i ich wpływu na zdrowie człowieka i środowisko poświęcony będzie ten wykład. Stan powietrza atmosferycznego, zwłaszcza w sezonie grzewczym, pozostawia wiele do życzenia. Zjawisko wszechobecnego smogu wymaga, aby edukować o jego negatywnych skutkach i przyczynach. Tylko wzrost świadomości społeczeństwa w tym zakresie i wskazówki jak dalej postępować, aby uniknąć dalszego zatruwania sprawią, że zjawisko smogu zostanie zminimalizowane.  

Projekt RDI2CluB „Działania wspierające Badania, Rozwój i Innowacje na terenach wiejskich w kierunku tworzenia klastrów i innowacyjnych ekosystemów w ramach inteligentnej biogospodarki” współfinansowany jest z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020, priorytet 1 Potencjał dla innowacji, cel szczegółowy 1.2 Inteligentna specjalizacja.

Zapraszamy na stronę projektu: www.rdi2club.umws.pl  

Konferencja odbyła się w ramach XX Targów Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH, które potrwają do 1 marca.

(MB) 


Polecane aktualności

Najbliższe wydarzenia

19-21 IX 2019
27-28 IX 2019
12 X 2019
26-27 X 2019
23-24 XI 2019
23-24 XI 2019
29-30 XI 2019
30 XI - 1 XII 2019
30 XI - 1 XII 2019
30 XI - 1 XII 2019
30 XI - 1 XII 2019