Aktualności

11.02.2019

O zanieczyszczeniach powietrza podczas targów EKOTECH

Konferencja „Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka i środowisko” odbędzie się już 27 lutego między 11.30 a 13.30 w sali konferencyjnej E3 w hali E podczas targów EKOTECH.

O zanieczyszczeniach powietrza podczas targów EKOTECH

Zanieczyszczenia powietrza to jeden z głównych problemów ekologicznych dzisiejszego świata. Stają się ogromnym, globalnym zagrożeniem dla środowiska, w którym żyjemy. Zanieczyszczenia powietrza to gazowe i pyłowe substancje znajdujące się w atmosferze. Do najbardziej niebezpiecznych z nich należą: dwutlenek siarki, tlenki azotu, ozon oraz pyły. Związki docierają do atmosfery najczęściej na skutek emisji spalin z pojazdów i elektrociepłowni oraz zakładów przemysłowych, chemicznych, składowisk odpadów i surowców, z rafinerii, z zakładów odlewniczych i cementowni.

Wplanie prezentacji, która odbędzie się w Targach Kielce podczas 20 edycji EKOTECH przewidziane są wykłady i rozmowy o:

  • źródłach i rodzajach zanieczyszczeń powietrza - powietrze atmosferyczne - powietrze w pomieszczeniach mieszkalnych,
  • globalnych niekorzystnych zjawiskach związanych z zanieczyszczeniem atmosfery (smog, kwaśne deszcze, dziura ozonowa, efekt cieplarniany),
  • wpływach substancji szkodliwych zawartych w powietrzu na organizm człowieka i środowisko,
  • sposobach przeciwdziałania nadmiernej emisji zanieczyszczeń atmosfery w skali globalnej i lokalnej.

 

Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

(MBr)


Polecane aktualności

Najbliższe wydarzenia

23-24 XI 2019
23-24 XI 2019
29-30 XI 2019
30 XI - 1 XII 2019
30 XI - 1 XII 2019
30 XI - 1 XII 2019
30 XI - 1 XII 2019
19-21 II 2020
21-23 II 2020
26-27 II 2020
4-5 III 2020
13-15 III 2020