Aktualności

14.09.2017

Ogólnopolski Konkurs o "LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji"

Zbliża się II edycja Europejskiego Forum Nowych Technologii i Innowacji oraz towarzyszącego mu Salonu Technologii i Wyposażenia dla Edukacji. Od 23 do 24 listopada w Targach Kielce spotkają się przedstawiciele polskiej oświaty.

II edycja Forum i Salonu dla Edukacji jest dobrą okazją do spotkania się i wymiany doświadczeń z zakresu nowoczesnej edukacji
II edycja Forum i Salonu dla Edukacji jest dobrą okazją do spotkania się i wymiany
doświadczeń z zakresu nowoczesnej edukacji

Ogólnopolski Konkurs o „LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji” nabiera coraz większego rozpędu. Za nami dwa etapy konkursu: zgłaszanie placówek oraz nominacja.

W wyniku II etapu mamy przyznano 83 nominacje w następujących kategoriach:

  • przedszkole lub inna forma edukacji przedszkolnej - 16 nominacji
  • szkoła podstawowa - 31 nominacji
  • gimnazjum lub liceum - 23 nominacje
  • technikum lub szkoła zawodowa -13 nominacji

Reprezentowane województwa to kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie.

Spośród nominowanych placówek Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców nagrody „LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji”. Zwycięzcy otrzymają nagrody podczas uroczystej Gali 24 listopada 2017 r., tj. w drugim dniu Europejskiego Forum Nowych Technologii i Innowacji oraz towarzyszącego mu Salonu Technologii i Wyposażenia dla Edukacji.

To pierwsze tego rodzaju wydarzenie na skalę ogólnopolską.

- Wydarzenie wpisuje się w podejmowane przez MEN działań na rzecz cyfryzacji szkół i placówek oświatowych, a także zmian w zakresie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego - podkreślił Piotr Gajewski,  dyrektor Departamentu Informacji i Promocji MEN, w liście przyznając patronat Ministerstwa Edukacji Narodowej. - W nowej podstawie podkreślone zostały elementy dotyczące innowacyjności pracy z uczniem i działań skierowanych na ich pracę zespołową. Podkreśliliśmy również w niej, że szkoła ma stwarzać uczniom warunki do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki, w tym logicznego i algorytmicznego myślenia, propagowania oraz posługiwania się aplikacjami komputerowymi - dodał.

 

(MB)


Polecane aktualności

Najbliższe wydarzenia

25-27 IX 2018
25-27 IX 2018
25-27 IX 2018
25-27 IX 2018
27-29 IX 2018
2-4 X 2018
13-14 X 2018
13-14 X 2018
13-14 X 2018
20 X 2018
23-25 X 2018
23-25 X 2018
23-25 X 2018
7 XI 2018
10-11 XI 2018