Aktualności

12.06.2018

Poza granicami tematów biblijnych jest pustka…

…czyli echa konferencji Per Artem ad Deum z udziałem Aleksandra Sokurowa i o.prof. Jana Kłoczowskiego

Poza granicami tematów biblijnych jest pustka…

Aleksander Sokurov i prof. dr hab. Jan Andrzej Kłoczowski dołączyli do grona uhonorowanych Medalem Papieskiej rady ds. Kultury Per Artem ad Deum. Podczas wizyty w Targach Kielce spotkaki się z fanami swojej twórczości. 

Moderacji oraz wygłoszenia słowa wstępnego Konferencji na temat sacrum w sztuce filmowej wygłosi ks. dr hab. Marek Lis, teolog, filmoznawca, profesor Uniwersytetu Opolskiego, członek jury ekumenicznego na festiwalach filmowych między innymi w Cannes.

Jego prelekcja poprzedziła wywiad „na żywo” przeprowadzony przez JE bpa prof. Michała Janochę - historyka sztuki, profesora Uniwersytetu Warszawskiego z  o. prof. Janem Andrzejem Kłoczowskim, dominikaninem, teologiem, profesorem filozofii, odznaczonym Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W swoim wystąpieniu, ojciec profesor poruszył zagadnienia związane z obecnością kiczu w sztuce, także sakralnej. – Jednym z wymiarów piękna, jest jego bezinteresowność- zauważył. W trakcie swojego wystąpienia, ojciec profesor zwrócił także uwagę na sposób traktowania Boga
w dzisiejszych czasach. Odwołał się przy tym do przemyśleń mistrza Eckharta, który w jednym ze swoich kazań porównuje Boga do świeczki, wykorzystywanej przez niektórych ludzi osiągnięcia celu. Po zaspokojeniu tego pragnienia, świeczka zostaje zdmuchnięta, gdyż jest niepotrzebna.

Kolejnym punktem w programie konferencji, był wykład o. Michała Legana na temat twórczości Martina Scorsese. Po jego wystąpieniu, zgromadzeni na konferencji goście, mieli możliwość uczestnictwa w kolejnym wywiadzie-rozmowie dr Iriny Tatarovej – analityczki i badaczki kina oraz Aleksandra Sokurova, rosyjskiego reżysera i scenarzystę, zdobywcę Złotego Lwa podczas 68. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji za adaptację Fausta. Decyzją Europejskiej Akademii Filmowej zaliczonego w poczet 100 najlepszych reżyserów. W emocjonującej wypowiedzi, ten wspaniały reżyser określił siebie mianem prostego człowieka. Wspomina swój sekretny chrzest w Kalingradzie oraz trudna sytuację w kraju rodzinnym, w którym jego filmy często były cenzurowane. O roli sztuki mówi – Bardzo często podczas zwykłych życiowych wypadków szukamy pomocy w pięknych słowach. Odnajdujemy ja, ale wszystko co piękne przemija. I musimy cały ten proces zaczynać od początku. – W kolejnych słowach dodaje: - Czas pięknych słów już minął. Zostały zapisane, rozmnożone. Teraz potrzebne jest działanie- dodaje. Reżyser, który jak sam twierdzi, przyjął nagrodę z szacunku dla jej wartości, wspomina także o drugim dnie tej decyzji: - Przyjechałem tutaj także po to, by mieć szansę głośno mówić o tym, że pora zatrzymać absurd. Pora podnieść głowę
 i zażądać od polityków zaprzestania działań wojennych. – dodaje. O roli współczesnych reżyserów mówi: - Większość dzisiejszych reżyserów nie ma pojęcia o religii. 99.9% z nich nie przeczytało Biblii do końca, nie zadało sobie tego trudu. Środowisko kinowe jest najbardziej dzikie i niebezpieczne.
I dysponuje bardzo niebezpieczną białą bronią. I nią właśnie razi swoich widzów. – kończy. W kolejnej części swojego wystąpienia mówi: - Poza granicami tematów biblijnych jest pustka. I to jest problem współczesnej kultry. Ludzi, którzy żywią ideały chrześcijańskie i są w stanie przełożyć je na język sztuki jest garstka. -. Po chwili zadumy dodaje: - Nikt nie może zatrzymać kina i jego przekazu. Bo żeby zatrzymać jego agresję trzeba ogromnej woli polityków i ludzi myślących. Kino pożera humanizm w Europie. Rany zadawane przez bezmyślne i bezrefleksyjne kino nie chcą się zabliźnić. Reżyserów
i producentów nie interesuje w jakim stanie ducha pozostają odbiorcy ich filmów. A przecież to duża odpowiedzialność. Duża moc.- dodaje.

Uczestnicy konferencji:

ks. dr hab. Marek Lis - duchowny katolicki, doktor habilitowany nauk teologicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego. Współredaktor Światowej encyklopedii filmu religijnego.

JE Bp prof. Michał Janocha - historyk sztuki, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego.

o. prof. Jan Andrzej Kłoczowski - dominikanin, teolog, profesor filozofii. Wykłada filozofię Boga i religii oraz historię filozofii XIX i XX wieku w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów w Krakowie. Laureat Medalu Per Artem ad Deum 2018.

o. dr Michał Legan OSPPE - wykładowca na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, znawca w dziedzinie kinematografii.

dr Irina Tatarova - adiunkt w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się sztuką sakralną, należącą do tej szeroko pojętej tradycji oraz filmem, głównie filozoficzną analizą dzieł sztuki filmowej.

Aleksander Sokurov - rosyjski reżyser i scenarzysta, zdobywca Złotego Lwa podczas 68. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji za adaptację Fausta. Decyzją Europejskiej Akademii Filmowej zaliczony w poczet 100 najlepszych reżyserów. Laureat Medalu Per Artem ad Deum 2018.

Spotkanie zakończyło pamiątkowe zdjęcia laureatów i uczestników konferencji.

(MB)


Galeria zdjęć


Polecane aktualności

Najbliższe wydarzenia

29-30 VI 2019
16-18 VIII 2019
3-6 IX 2019
3-6 IX 2019
19-21 IX 2019
27-28 IX 2019
26-27 X 2019
7 XI 2019
23-24 XI 2019
23-24 XI 2019
29-30 XI 2019
30 XI - 1 XII 2019