Aktualności

30.10.2016

Rada Programowa targów AUTOSTRADA-POLSKA

W minionym tygodniu, w siedzibie Instytutu Badawczego Dróg i Mostów odbyło się spotkanie Rady Programowej targów AUTOSTRADA-POLSKA. Organizatorzy wystawy wraz z najlepszymi branżowymi specjalistami podsumowali ostatnią edycję wystawy i zastanawiali się nad kierunkami rozwoju wydarzenia

Targi AUTOSTRADA - POLSKA od lat wspierają najważniejsze instytucje sektora drogownictwa w Polsce. Spotkanie Rady Programowej jest okazją do wymiany myśli i organizacji działań mających na celu dalszy rozwój wystawy
Targi AUTOSTRADA - POLSKA od lat wspierają najważniejsze instytucje sektora drogownictwa
w Polsce. Spotkanie Rady Programowej jest okazją do wymiany myśli i organizacji
działań mających na celu dalszy rozwój wystawy

Choć do 23. edycji Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA pozostało jeszcze ponad pół roku, organizatorzy targów opracowują program wydarzenia. Do rozmów nad projektem, tradycyjnie zaproszono przedstawicieli najważniejszych instytucji związanych z drogownictwem: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Udział w spotkaniu Rady wzięli również wystawcy.

Podczas spotkania pojawiło się wiele nowych pomysłów na uatrakcyjnienie programu targów, między innymi licytacja sprzętu budowlanego czy spotkania merytoryczne poświęcone innowacjom w budownictwie. Zaproponowano również kontynuację tegorocznej debaty dotyczącej Białej Księgi Drogownictwa. Omówiono też kolejną edycję Salonu Kruszyw oraz Konkursu Operatorów Maszyn Budowlanych BIG BAU MASTERS. Dyskusji poddano kierunki rozwoju Salonu Europarking.

(PP)


Polecane aktualności

Najbliższe wydarzenia

11-13 VI 2018
16 VI 2018
21-22 VI 2018
23-24 VI 2018
28-29 VI 2018
7-8 VII 2018
7-8 VII 2018
17-19 VIII 2018
4-7 IX 2018
4-7 IX 2018
13-15 IX 2018
25-27 IX 2018
25-27 IX 2018