Aktualności

30.10.2016

Rada Programowa targów AUTOSTRADA-POLSKA

W minionym tygodniu, w siedzibie Instytutu Badawczego Dróg i Mostów odbyło się spotkanie Rady Programowej targów AUTOSTRADA-POLSKA. Organizatorzy wystawy wraz z najlepszymi branżowymi specjalistami podsumowali ostatnią edycję wystawy i zastanawiali się nad kierunkami rozwoju wydarzenia

Targi AUTOSTRADA - POLSKA od lat wspierają najważniejsze instytucje sektora drogownictwa w Polsce. Spotkanie Rady Programowej jest okazją do wymiany myśli i organizacji działań mających na celu dalszy rozwój wystawy
Targi AUTOSTRADA - POLSKA od lat wspierają najważniejsze instytucje sektora drogownictwa
w Polsce. Spotkanie Rady Programowej jest okazją do wymiany myśli i organizacji
działań mających na celu dalszy rozwój wystawy

Choć do 23. edycji Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA pozostało jeszcze ponad pół roku, organizatorzy targów opracowują program wydarzenia. Do rozmów nad projektem, tradycyjnie zaproszono przedstawicieli najważniejszych instytucji związanych z drogownictwem: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Udział w spotkaniu Rady wzięli również wystawcy.

Podczas spotkania pojawiło się wiele nowych pomysłów na uatrakcyjnienie programu targów, między innymi licytacja sprzętu budowlanego czy spotkania merytoryczne poświęcone innowacjom w budownictwie. Zaproponowano również kontynuację tegorocznej debaty dotyczącej Białej Księgi Drogownictwa. Omówiono też kolejną edycję Salonu Kruszyw oraz Konkursu Operatorów Maszyn Budowlanych BIG BAU MASTERS. Dyskusji poddano kierunki rozwoju Salonu Europarking.

(PP)


Polecane aktualności

Najbliższe wydarzenia

9-11 V 2017
9-11 V 2017
9-11 V 2017
9-11 V 2017
9-11 V 2017
19-21 V 2017
23-26 V 2017
2-4 VI 2017
12-14 VI 2017
12-14 VI 2017
17-18 VI 2017
1 VII 2017
1-2 VII 2017
1-2 VII 2017
5-8 IX 2017
5-8 IX 2017
21-23 IX 2017
29 IX - 1 X 2017