Aktualności

03.04.2018

Specjaliści o branży kruszyw

Kolejna edycja Salonu Kruszyw już od 8 do 10 maja

Salon Kruszyw to przedsięwzięcie towarzyszące kieleckim targom już od  2012 roku
Salon Kruszyw to przedsięwzięcie towarzyszące kieleckim targom już od 2012 roku

Organizatorzy Salonu Kruszyw, czyli Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz Kluczowy Klaster Gospodarki Odpadowej, już teraz zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w wydarzeniu. Tradycyjnie już, odbędzie się ono podczas  XXIV Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA.
Salon w zmienionej formule będzie  funkcjonował przez cały okres trwania Targów.

Ideą wydarzenia jest umożliwienie wszystkim członkom Kluczowego Klastra Gospodarki Odpadowej prezentacje na produktów i technologii. W ramach Salonu odbywać się będą prezentacje eksperckie, pokazy filmów, dyskusje
i mini seminaria. Każdy dzień targowy poświęcony zostanie konkretnej tematyce z zakresu szeroko rozumianej branży kruszyw, recyklingu i gospodarki odpadami.

Program tegorocznej debaty podczas Salonu:

Temat: Zagospodarowanie trudno zbywalnych drobnych frakcji kruszyw

Termin:  9 maja 2018 r.  godz. 11.00, hala E, Agora             

Program prezentacji:

  1. Produkty trudno zbywalne w przemyśle Kruszyw: ilość, jakość, występowanie,

        Cz. I -  mgr inż. Aleksander Kabziński - Prezes Polskiego Związku Producentów Kruszyw,

        Cz. II -  prof. dr hab. Inż. Wiesław Kozioł; - IMBiGS

  1. Możliwe kierunki zagospodarowania frakcji drobnych Kruszy - mgr Leszek Majewski - IMBiGS
  2. Technologie wykorzystania Kruszyw drobnych -  mgr inż. Jarosław Stankiewicz  -  IMBiGS
  3. Debata  z udziałem: prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł, mgr inż. Aleksander Kabziński, mgr inż. Jarosław Stankiewicz.

Salon Kruszyw to przedsięwzięcie towarzyszące kieleckim targom Autostrada i Maszbud od  2012 r. Tematyka Debat podczas Salonów odzwierciedla aktualne problemy branży. Poruszane są zagadnienia, które dotyczą np. zmian w regulacjach prawnych, sytuacji rynkowej czy wyzwań stojących przed ambitnymi firmami chcącymi osiągnąć sukces i być konkurencyjnymi na rynku. Uczestnikami Debat są doświadczeni praktycy, specjaliści, naukowcy. W tym roku temat Debaty to „Zagospodarowanie trudno zbywalnych  drobnych frakcji kruszyw”.  W obszarze kruszyw naturalnych ( piaskowo-żwirowych) problem ze zbytem frakcji drobnych występował i występuje w sposób ciągły od wielu lat, a właściwie od zawsze. Wynika on z naturalnego uziarnienia złóż, szczególnie dużego udziału frakcji drobnych, piaskowych, w sytuacji, gdy na ten asortyment zapotrzebowanie odbiorców kruszyw jest mniejsze niż na inne kruszywa. To ograniczone zapotrzebowanie  na drobne frakcje kruszyw ( tak w budownictwie ogólnym, przemysłowym, jak i infrastrukturalnym) wpływa na problemy ze zbytem, co odbija się na kondycji ekonomicznej zakładów. Mamy nadzieję, że podczas Debaty będzie możliwość określenia, jaka jest skala problemu jeśli chodzi o ilość i jakość trudno  zbywalnych asortymentów kruszyw, a także jak kształtuje się sytuacja w poszczególnych regionach. Istotna będzie odpowiedź na pytanie,  jakie są możliwości i kierunki zagospodarowania tych asortymentów. Przedstawione zostaną konkretne technologie zagospodarowania kruszyw drobnych.

W Salonie Kruszyw wezmą udział  naukowcy z IMBiGS, przodującego instytutu w obszarze górnictwa skalnego, a także przedstawiciele przemysłu kruszyw oraz budownictwa.

Zapraszamy już od 8 do 10 maja.

(MB)

 


Polecane aktualności

Najbliższe wydarzenia

20-21 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
5-7 IV 2019
12-14 IV 2019
16 IV 2019
24-25 IV 2019
14-16 V 2019