Aktualności

08.04.2019

Spotkania Brokerskie podczas targów AUTOSTRADA-POLSKA

Ośrodek Enterprise Europe Network Central Poland przy IMBiGS zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniach brokerskich, które odbędą się 14 maja 2019 roku podczas Targów AUTOSTRADA-POLSKA 2019.

Spotkania Brokerskie odbędą się 14 maja podczas targów budownictwa infrastrukturalnego w Targach Kielce
Spotkania Brokerskie odbędą się 14 maja podczas targów budownictwa infrastrukturalnego
w Targach Kielce

Kieleckie targi budownictwa drogowego i infrastruktury to jedno z najważniejszych miejsc spotkań przedstawicieli najważniejszych firm budowlanych, specjalistów i ekspertów oraz zarządców dróg. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.

Spotkania przeznaczone są dla przedstawicieli firm i innych podmiotów działających w branżach :

 • Sprzęt i materiały do budowy dróg, mostów, wiaduktów, tuneli, stacji benzynowych
 • Infrastruktura związana z drogownictwem i użytkowaniem autostrad
 • Inżynieria ruchu drogowego (oznakowanie, sygnalizacja, systemy parkingowe)
 • Technika komunalna (utrzymanie czystości, konserwacja terenów zielonych)
 • Materiały konstrukcyjne i komponenty

W ramach zeszłorocznej edycji targów budownictwa infrastrukturalnego ponad 400 firm prezentowało swoją ofertę na blisko 30.000 metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej, ponad dziesięć tysięcy zwiedzających miało okazję zapoznać się z ofertą wystawców oraz wziąć udział w szeregu specjalistycznych konferencji dotyczących budownictwa drogowego. Tegoroczna, jubileuszowa, XXV edycja AUTOSTRADA-POLSKA i towarzyszących jej targów: ROTRA, TRAFFIC-EXPO – TIL oraz Salonu Europarkingzapowiada się równie interesująco.

 

Na czym polegają spotkania brokerskie:

 • Uczestnicy określają profil swojej działalności oraz rodzaj współpracy, którą chcieliby nawiązać w formularzu rejestracyjnym dostępnym on-line na stronie https://b2bharmo.com/autostrada2019/index.php
 • Dane zarejestrowanych firm umieszczane są w katalogu on-line na stronie internetowej spotkań.
 • Z katalogu on-line zarejestrowani uczestnicy dokonują wyboru firm, z którymi chcieliby się spotkać.
 • 14 maja 2019 r. przy ponumerowanych stolikach odbędą się serie uprzednio zaaranżowanych indywidualnych spotkań.

 

Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja na stronie https://b2bharmo.com/autostrada2019/index.php

 

Ważne Terminy:

 • Rejestracja: do 08.05.2019
 • Wybór potencjalnego partnera: do 13.05.2019
 • Spotkania brokerskie: 14.05.2019 w godzinach 10:00 - 13:00

 

Koszt: Wstęp bezpłatny dla zarejestrowanych uczestników spotkań

Czas trwania jednego spotkania: 20 minut.

Miejsce: Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce - Stoisko wystawcze Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS)

Kontakt: Marcin Olszewski m.olszewski@imbigs.pl  tel. +48 22 843 59 51

(PŚ)


Polecane aktualności

Najbliższe wydarzenia

19-20 X 2019
22 X 2019
23-24 XI 2019
23-24 XI 2019
29-30 XI 2019
30 XI - 1 XII 2019
30 XI - 1 XII 2019
30 XI - 1 XII 2019
30 XI - 1 XII 2019
19-21 II 2020