Aktualności

17.06.2019

Targi Kielce członkiem Czesko-Polskiej Izby Handlowej

Od czerwca 2019 roku kielecki ośrodek będzie korzystać z pomocy ważnego czeskiego partnera.

Targi Kielce członkiem Czesko-Polskiej Izby Handlowej

Członkostwo w Czesko-Polskiej Izbie Handlowej  to nie tylko prestiż związany z przynależnością do grona sprawdzonych przedsiębiorstw ale także możliwością aktywnego uczestniczenia w stosunkach gospodarczych Polski i Czech. Targi Kielce będą mogły działać pod opieką specjalistów, którzy zapewnią im sprawne wejście bądź umocnienie swojej pozycji na polskim i czeskim rynku (consulting, obsługa prawna, doradztwo rynkowe, usługi rachunkowe, agencje nieruchomości itp.)

Izba udostępni także Targom Kielce kompleksową informację ekonomiczną, prawną, finansową, rynkową. Informujemy o ważnych wydarzeniach gospodarczych i kulturalnych w polsko-czeskim środowisku biznesowym.

Czesko-Polska Izba Handlowa jest członkiem Czesko-Polskiej Komisji Międzyrządowej ds. Gospodarki. Uzyskała ponadto z Ministerstwa Handlu i Przemysłu RC – oficjalną rolę koordynatora przedsięwzięć czeskich przedsiębiorstw w Polsce w związku z przygotowaniami EURO UEFA 2012.

(UK)

Najbliższe wydarzenia

19-20 X 2019
22 X 2019
15-16 XI 2019
23-24 XI 2019
23-24 XI 2019
29-30 XI 2019
30 XI - 1 XII 2019
30 XI - 1 XII 2019
30 XI - 1 XII 2019