Aktualności

06.08.2018

Targi Kielce walczą o COP24

Ośrodek ma szansę zostać operatorem globalnego szczytu klimatycznego za ponad 100 milionów złotych

Targi Kielce walczą o COP24

Targi Kielce zostały zaproszone przez Ministerstwo Środowiska do wzięcia udziału w procedurze negocjacyjnej dotyczącej organizacji w Polsce najważniejszego globalnego forum poświęconego światowej polityce klimatycznej. Chodzi o 24. sesję Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) wraz z 14. sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP 14). Konkurentami Targów Kielce są Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz francuska firma GL events Live SA.

- Wydarzenie odbędzie się od 3 do 14 grudnia 2018 roku w katowickim Spodku. Prognozuje się, że weźmie w nim udział nawet 40 tysięcy uczestników z blisko 200 krajów. Wśród gości będą szefowie rządów oraz ministrowie odpowiedzialni za kwestie środowiska i klimatu – mówi dr Andrzej Mochoń, prezes Targów Kielce. - Organizacja COP24 to ogromne wyzwanie logistyczne, możliwe do zrealizowania tylko przez bardzo doświadczony zespół. Dlatego zaprosiliśmy do współpracy firmy mające na koncie przygotowanie kongresów na światowym poziomie. Są wśród nich takie, które uczestniczyły w organizacji Szczytu NATO, konferencji UNESCO czy Światowych Dni Młodzieży.

       Targi Kielce mają za sobą już dwa etapy negocjacji, w najbliższych dniach ma się odbyć kolejne spotkanie w Ministerstwie Środowiska. Rywalizują z dwiema firmami, w tym Targami Poznańskimi, które przygotowywały szczyt klimatyczny w Polsce w zakresie logistyki już dwukrotnie.

Samo zaproszenie Targów Kielce jako ważnego partnera biznesowego do negocjacji w gronie innych doświadczonych firm należy traktować w kategorii sukcesu. Kielecki ośrodek w tej rywalizacji walczy o ponad 100 milionowy kontrakt. - Doceniono nasz potencjał i doświadczenie w organizacji międzynarodowych wydarzeń, choćby takich jak Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, trzeciej po Paryżu i Londynie wystawy w Europie  – uważa prezes Andrzej Mochoń. 

Oprócz 25 lat doświadczenia w organizowaniu MSPO, które gromadzi co roku setki międzynarodowych wystawców i zwiedzających (w 2017 roku było to blisko 40 tysięcy osób), ośrodek ma na koncie współorganizację wydarzeń o znaczeniu globalnym, jak światowy Kongres Bezpieczeństwa Chemicznego CHEMS.

Targi Kielce wielokrotnie uczestniczyły w organizacji spotkań rangi europejskiej nie tylko na terenie kieleckiego ośrodka. W 2016 roku na PGE Stadionie Narodowym przygotowały najważniejszą w Europie konferencję podejmującą problematykę badań naukowych w obszarze transportu TRA- Transport Research Arena.

W swoim portfolio ośrodek ma współorganizację pokazów Air Show w Radomiu (ich pomysłodawcą był prezes Targów Kielce Andrzej Mochoń). Przy współpracy z Dowództwem Wojsk Lotniczych odbywały się tam najbardziej imponujące pokazy lotnicze w Polsce z udziałem mistrzów akrobacji samolotowych z całego świata. Gromadziły ponad 100 - tysięczną publiczność.

Szczyt COP24 to najważniejsze, międzynarodowe wydarzenie dla Polski w 2018 r. Decyzje, które zostaną podjęte w trakcie konferencji, wskażą globalną politykę zrównoważonego rozwoju na najbliższe lata. Realizacja konkretnych działań będzie negocjowana w Katowicach. Sesji COP towarzyszą liczne wydarzenia o charakterze naukowym, społecznym, ale i komercyjnym, będące forum prezentacji i wymiany pomysłów, innowacji, strategii oraz rozwiązań na rzecz przeciwdziałania globalnemu ociepleniu.

Prezydentem COP24 jest Minister Ochrony Środowiska Michał Kurtyka. Będzie przewodniczył polskiej prezydencji w ramach globalnego procesu negocjacji klimatycznych. Zgodnie z procedurami konwencji klimatycznej ONZ funkcję Prezydenta przejmie pierwszego dnia szczytu COP24, tj. 3 grudnia 2018 r. Wtedy też nastąpi objęcie przez Polskę rocznej prezydencji w procesie negocjacji klimatycznych ONZ.

Dla Targów Kielce udział w rywalizacji o tak prestiżowy kontrakt to nie tylko szansa na zdobycie doświadczenia i finansów pozwalających na dalsze inwestycje i rozwój. To także promocja dla miasta, będącego właścicielem ośrodka i możliwość wejścia do europejskiej ligi operatorów eventów. Decyzji w sprawie wyboru operatora należy spodziewać się w połowie sierpnia.

 

Najbliższe wydarzenia

16-18 VIII 2019
3-6 IX 2019
3-6 IX 2019
19-21 IX 2019
27-28 IX 2019
12 X 2019
26-27 X 2019
7 XI 2019
23-24 XI 2019
23-24 XI 2019
29-30 XI 2019
30 XI - 1 XII 2019
30 XI - 1 XII 2019
30 XI - 1 XII 2019
30 XI - 1 XII 2019