Aktualności

28.04.2017

WARSZTATY TECHNICZNE PODCZAS EXPO-GAS

W drugim dniu targów EXPO-GAS odbyły się warsztaty techniczne z zakresu standaryzacji technicznej, zorganizowane przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa.

Warsztaty zorganizowane przez IGG były ważnym merytorycznie spotkaniem podczas Targów EXPO-GAS
Warsztaty zorganizowane przez IGG były ważnym merytorycznie spotkaniem podczas Targów
EXPO-GAS

Warsztaty zgromadziły wielu zainteresowanych. Ich celem było przede wszystkim ujednolicenie i uszczegółowienie wymagań, dotyczących działalności technicznej, zapewniającej optymalny poziom bezpieczeństwa działalności firm operujących w branży gazowniczej przy stosowaniu adekwatnego do tej działalności poziomu techniki.

 

Prowadzącym warsztaty w Targach Kielce był Kazimierz Nowak, przewodniczący Komitetu Standardu Technicznego Izby Gospodarczej Gazownictwa, który przedstawił 10 letni dorobek KST.

Następnie kolejni prelegenci poruszali kwestie bieżące nowelizacji i nowych standardów sektora gazowniczego. Między innymi mowa była o znowelizowanym standardzie ST-IGG-1101:2017  - prelekcję o tej tematyce wygłosił  Tadeusz Furmański.

Prezentację standardu technicznego ST-IGG:1901:2016  - „Kontrola połączeń zgrzewanych doczołowo i elektrooporowo przy budowie gazociągów z polietylenu. Wymagania i zalecenia” przedstawił Maciej Szymura.

Prezentacji wytycznych technicznych, przeznaczonych do stosowania przez inwestorów, zarządców, właścicieli oraz użytkowników odpowiedzialnych za kontrolę instalacji gazowych dokonał Zdzisław Gebhard.

Kolejny prelegent warsztatów podczas targów EXPO-GAS był Rafał Fijołek, który mówił o znowelizowanych standardach technicznych, niezbędnych dla operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych i bardzo przydatnych dla firm zajmujących się budową i eksploatacją stacji gazowych.

Uczestnicy warsztatów mogli też wysłucha szkolenia e-learningowego na przykładzie jednego z omówionych wcześniej standardów, a także wziąć udział w dyskusji.

(KK)


Polecane aktualności

Najbliższe wydarzenia

20-21 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
5-7 IV 2019
12-14 IV 2019
16 IV 2019
24-25 IV 2019
14-16 V 2019