Aktualności

25.04.2019

Warsztaty w zakresie standaryzacji podczas targów EXPO-GAS

Podczas X Targów Techniki Gazowniczej w sali LAMBDA Centrum Kongresowego Targów Kielce odbywają się Warsztaty Techniczne z zakresu standaryzacji.

Warsztaty zorganizowane w trakcie Targów EXPO-GAS przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa cieszą się dużym zainteresowaniem
Warsztaty zorganizowane w trakcie Targów EXPO-GAS przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa
cieszą się dużym zainteresowaniem

Prelekcję o celach standardu ST-IGG-0208 poprowadził Dyrektor Oddziału CLPB PGNiG Grzegorz Rosłonek. - Standard dotyczy głównie metod chromatografii gazowej, choć odnosi się ogólnie do metod innych niż metody chromatograficzne - tłumaczył uczestnikom warsztatów odbywających się w ramach X Targów Techniki Gazowniczej.

Standard został opracowany w celu usystematyzowania i ujednolicenia wymagań, zaleceń oraz metod oznaczania zawartości związków siarki, które mogą występować w gazach ziemnych i innych paliwach gazowych. Uwzględniono w nim wymagania zawarte w aktualnych normach i standardach przedmiotowych firm członkowskich zrzeszonych w Izbie Gospodarczej Gazownictwa.

Warsztaty Techniczne w zakresie standaryzacji odbywają się w sali LAMBDA Centrum Kongresowego Targów Kielce i potrwają do godziny 15:00.

(JN)


Polecane aktualności

Najbliższe wydarzenia

24-26 V 2019
28-31 V 2019
29-31 V 2019
6-8 VI 2019
10-12 VI 2019
10-12 VI 2019
14-16 VI 2019
22-23 VI 2019
22 VI 2019
26-27 VI 2019
3-6 IX 2019
3-6 IX 2019
19-21 IX 2019
27-28 IX 2019