Aktualności

19.05.2017

Ważna konferencja podczas Targów KIELCE WORK SAFETY-EXPO

„Organizacja bezpiecznej pracy” oraz „Bezpieczeństwo na budowie” to główne tematy konferencji, która odbędzie się w pierwszym dniu Targów KIELCE WORK SAFETY EXPO, 8 czerwca

Ważna konferencja podczas Targów KIELCE WORK SAFETY-EXPO

Konferencję w Targach Kielce organizują: Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Dozoru Technicznego, firma „SUPON” Kielce oraz kielecki oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Podczas wydarzenia, podzielonego na dwa moduły będzie można dowiedzieć się między innymi o „Zmiany uprawnień do eksploatacji sprzętu roboczego”, „Bezpieczeństwie użytkowania nowych maszyn i urządzeń oraz środków ochrony indywidualnej (na bazie rozporządzeń z 2016r.)” oraz jak powinna wyglądać „Bezpieczna eksploatacja i obsługa maszyn – naprawy, modernizacje i konserwacja (uwzględniająca dyrektywę narzędziową 2009/104/WE)”.

Konferencji będą towarzyszyły: na stoisku PIP – bezpłatne wydawnictwa i udzielanie porad z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy przez inspektorów PIP oraz UDT, na stoisku PHT „SUPON” – losowanie wśród uczestników konferencji gaśnic do gospodarstw domowych i serwis gaśnic samochodowych, wystawa firmy ATG specjalistycznych rękawic ochronnych – z optymalną jakością powietrza i temperaturą wewnątrz rękawicy.

Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO odbędą się w Targach Kielce razem z targami pożarniczymi KIELCE IFRE-EXPO od 8 do 10 czerwca.

(UK)


Polecane aktualności

Najbliższe wydarzenia

20-21 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
5-7 IV 2019
12-14 IV 2019
16 IV 2019
24-25 IV 2019
14-16 V 2019