Aktualności

09.05.2017

Ważne spotkanie podczas targów AUTOSTRADA-POLSKA

„W dialogu buduje się najlepiej” - pod takim hasłem spotkali się w Targach Kielce przedstawiciele między innymi resortu infrastruktury, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa

Podczas debaty "W dialogu buduje się najlepiej" głos zabrali eksperci pracujący nad efektywnością budowy dróg krajowych i autostrad w Polsce
Podczas debaty "W dialogu buduje się najlepiej" głos zabrali eksperci pracujący nad
efektywnością budowy dróg krajowych i autostrad w Polsce

W Centrum Kongresowym Targów Kielce odbyła się debata „W dialogu buduje się najlepiej”, której organizatorami były Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców  Nawierzchni Asfaltowych, Polski Związek Pracodawców Budownictwa,  Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców oraz Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy. 

W czterech częściach zaprezentowano zmiany, które zapoczątkowała ubiegłoroczna Biała Księga. W dyskusji wzięli udział Jerzy Szmit - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Iwona Stępień - Pilipczuk - zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Barbara Dzieciuchowicz - Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa oraz Rafał Sebastian Bałdys - Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Tematy ważne dla branży budownictwa dróg omówione w Targach Kielce

Konferencję rozpoczęło wystąpienie Jerzego Szmita, który przedstawił dotychczasowe wyniki realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Zapewnił, że żadna z planowanych realizacji nie zostanie wykreślona z programu.

W kolejnym punkcie Iwona Stępień-Pilipczuk omówiła zmiany jakie wprowadzone zostały w warunkach umów, programie funkcjonalno-użytkowym, kryteriach oceny ofert.

Omówiono również dotychczasowy efekt prac Rady Ekspertów do spraw działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji drogowych, która powołana została na mocy Zarządzenia nr 25 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 maja 2016 r.
(Dz. Urz. Min. Inf. i Bud.  poz. 38). Wśród wymienianych prac podejmowanych przez Radę Barbara Dzieciuchowicz wymieniła między innymi alokacji ryzyk tzw. matryca ryzyk w kontraktach na roboty inżynieryjne liniowe w modelu „zaprojektuj i wybuduj” – projekt dostarczany przez wykonawcę (tzw. „żółty FIDIC”), czy katalog pozacenowych kryteriów oceny ofert w przetargach na; roboty budowlane, projektowanie, zarządzanie kontraktem i nadzór. Rada Ekspertów to temat łączący się silnie z Narodowym Forum Kontraktowym. Ostatnie wystąpienie w tej konferencji dotyczyło bezpośrednio Narodowego Forum Kontraktowego, jako drogi do zrównoważonych standardów zamówień. Rafał Sebastian Bałdys w swoim wystąpieniu mówił o efektach przyjęcia NFK, gdzie wymienił między innymi ograniczenie swobody narzucania nierealnych wymagań; znacząco mniej odwołań do KIO; mniej sporów w trakcie realizacji; ustawiczne podnoszenie kwalifikacji i wiedzy zamawiającego i wykonawców; obniżenie kosztów transakcyjnych procesów budowlanych

Istota dialogu to jest ta wartość dodana, którą chcemy wnieść do budownictwa drogowego, a jak pokazane było dzisiaj również szerzej, bo świat na budownictwie drogowym się nie kończy - podsumował konferencję Jerzy Szmit. - Te rozwiązania, które wypracowujemy mogą być wykorzystane na innych polach i w innych obszarach budownictwa i gospodarki. Mam nadzieję, ze ten sposób rozmowy będziemy kontynuowali. Efekty, plany i projekty, konkretne zadania i pomysły są przygotowane i to jest efekt ogromnej pracy osób, które są zaangażowane w te działania.

Debata „W dialogu buduje się najlepiej” to jeden z istotnych punktów rozpoczynających się  XXIII Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego Autostrada — Polska, które potrwają do 11 maja w Targach Kielce.

(MB)


Polecane aktualności

Najbliższe wydarzenia

21-22 VI 2018
23-24 VI 2018
7-8 VII 2018
7-8 VII 2018
17-19 VIII 2018
4-7 IX 2018
4-7 IX 2018
13-15 IX 2018
25-27 IX 2018
25-27 IX 2018
25-27 IX 2018
25-27 IX 2018
27-29 IX 2018
2-4 X 2018