Aktualności

25.01.2019

WORK SAFETY-EXPO z ważnymi patronatami

Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO, które po raz trzeci odbędą się w Targach Kielce zyskały ważnych patronów.

WORK SAFETY-EXPO z ważnymi patronatami

Wystawa skierowana do firm świadomie dbających o bezpieczeństwo  poprzez dwie poprzednie edycje zdobyła w szeroko pojętej branży BHP uznanie. Świadczy o tym wsparcie ważnych dla tej dziedziny podmiotów.

- Organizowane przez Państwa wydarzenie podejmuje ważną tematykę z punktu widzenia Państwowej Inspekcji Pracy. Będzie to okazja do spotkania specjalistów zajmujących się ochroną pracy oraz służb BHP. Targi stworzą możliwość wymiany wiedzy oraz promowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony indywidualnej i zbiorowej w miejscu pracy – tak przyznanie honorowego patronatu umotywował Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy.

Honorowym patronatem WORK SAFETY-EXPO objęły także: Urząd Dozoru Technicznego oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Zapraszamy do udziału w Targach od 6 do 8 czerwca 2019 roku.

(UK)


Polecane aktualności

Najbliższe wydarzenia

19-20 X 2019
22 X 2019
15-16 XI 2019
23-24 XI 2019
23-24 XI 2019
29-30 XI 2019
30 XI - 1 XII 2019
30 XI - 1 XII 2019
30 XI - 1 XII 2019