Aktualności

21.08.2018

ZDZ w Kielcach partnerem Salonu Edukacji

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach jest wiodącą instytucją edukacyjną w regionie działającą nieprzerwanie od 70 lat, która przeszkoliła już ponad 1.117.000 osób.

ZDZ w Kielcach partnerem Salonu Edukacji

Stowarzyszenie posiada rozbudowaną sieć placówek dydaktycznych na terenie 20 miast w województwach: świętokrzyskim, mazowieckim i małopolskim. ZDZ dysponuje najszerszą w województwie ofertą edukacyjną, a za cel stawia sobie podwyższanie kompetencji zawodowych osób dorosłych, a także kształcenie młodzieży i dorosłych w systemie szkolnym. Zakład jest ważnym ogniwem systemu krajowej edukacji wpływającym na rozwój zasobów ludzkich w regionie, nie tylko poprzez prowadzone szkoły i organizowane kursy, ale również dzięki projektom edukacyjnym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Firma umożliwia także uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń oraz specjalistycznych uprawnień do wykonywania zawodu w kraju i za granicą. Priorytetem dla ZDZ w Kielcach jest wysoki poziom usług. Najwyższe standardy w zakresie kształcenia w szkołach na kursach potwierdzone zostały przyznaniem Zakładowi certyfikatu ISO i IQNet oraz licznych nagród i wyróżnień, w tym Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, które umocniły pozycję firmy jako lidera wśród placówek oświatowych w regionie.

Salon i Kongres Edukacji w Targach Kielce już 3-4 X 2018 r.

(JL)


Polecane aktualności

Najbliższe wydarzenia

19-21 IX 2019
27-28 IX 2019
12 X 2019
26-27 X 2019
7 XI 2019