Aktualności

21.04.2017

Związek OSP patronem IFRE-EXPO

Międzynarodowym Targom Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych Kielce IFRE-EXPO patronują Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do grona patronów wystawy dołączył także Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Związek OSP patronem IFRE-EXPO

Związek jest ogólnopolskim, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem, które zrzesza Ochotnicze Straże Pożarne i inne osoby prawne w celu reprezentowania ich interesów oraz propagowania i realizacji celów statutowych. Instytucja kontynuuje chlubne tradycje ruchu strażackiego wyrażające się w niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom i służeniu Ojczyźnie. Związek wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wspiera różnorodne formy pracy kulturalno-oświatowej, popularyzuje dorobek historyczny ruchu strażackiego, rozwija działalność artystyczną i sportową w Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych Kielce IFRE-EXPO, które odbędą się wspólnie z Międzynarodowymi Targami Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Zabezpieczeń Przeciwpożarowych Kielce WORK SAFETY-EXPO od 8 do 10 czerwca 2017 roku skierowane są przede wszystkim do strażaków z jednostek państwowych oraz ochotników.

(UK)


Polecane aktualności

Najbliższe wydarzenia

22-25 V 2018
11-13 VI 2018
11-13 VI 2018
21-22 VI 2018
23-24 VI 2018
28-29 VI 2018
7-8 VII 2018
7-8 VII 2018
17-19 VIII 2018
4-7 IX 2018
4-7 IX 2018
13-15 IX 2018
25-27 IX 2018
25-27 IX 2018
25-27 IX 2018