Aktualności

21.04.2017

Związek OSP patronem IFRE-EXPO

Międzynarodowym Targom Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych Kielce IFRE-EXPO patronują Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do grona patronów wystawy dołączył także Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Związek OSP patronem IFRE-EXPO

Związek jest ogólnopolskim, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem, które zrzesza Ochotnicze Straże Pożarne i inne osoby prawne w celu reprezentowania ich interesów oraz propagowania i realizacji celów statutowych. Instytucja kontynuuje chlubne tradycje ruchu strażackiego wyrażające się w niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom i służeniu Ojczyźnie. Związek wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wspiera różnorodne formy pracy kulturalno-oświatowej, popularyzuje dorobek historyczny ruchu strażackiego, rozwija działalność artystyczną i sportową w Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych Kielce IFRE-EXPO, które odbędą się wspólnie z Międzynarodowymi Targami Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Zabezpieczeń Przeciwpożarowych Kielce WORK SAFETY-EXPO od 8 do 10 czerwca 2017 roku skierowane są przede wszystkim do strażaków z jednostek państwowych oraz ochotników.

(UK)


Polecane aktualności

Najbliższe wydarzenia

21-23 IX 2017
29 IX - 1 X 2017
7-8 X 2017
18-19 X 2017
21-22 XI 2017
24-26 XI 2017
25-26 XI 2017
28-30 XI 2017
1-3 XII 2017