Co oferujemy

 

Swoim pracownikom oprócz wynagrodzenia podstawowego oferujemy:

- nagrody kwartale (ich wysokość uzależniona jest od osiąganych wyników, wkładu pracy i zaangażowania),

- pakiet socjalny (w tym: dofinansowanie do wczasów pod gruszą, dodatkowe pieniądze na święta, paczki dla dzieci pracowników na Mikołaja i inne),

- komórkę służbową bez względu na zajmowane stanowisko,

- możliwość udziału w bezpłatnych zajęciach z języka angielskiego,

- szkolenia,

- rozszerzony pakiet badań lekarskich (wstępnych i okresowych),

- po roku pracy możliwość ubezpieczenia w III filarze (opłata składki przez firmę).