Konferencja Kształcenie zawodowe w systemie dualnym 23 XI 2017
II Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji i Nauce 24 XI 2017

forum i salon edukacji

Nowe technologie, kształcenie dualne i pasja

Intensywne obrady i debaty, szukanie inspiracji i szczególny nacisk na nowe technologie – to konferencja „Kształcenie zawodowe w systemie dualnym” oraz II Europejskie Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji i Nauce w Targach Kielce.

Wydarzenia zorganizowano w grudniu w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Główną tematyką konferencji było kształcenie zawodowe w Polsce. – Nie ma już rynku pracodawcy, jest rynek pracownika. Już teraz w wielu zawodach brakuje fachowców. Pokutuje u nas myślenie, że każdy musi mieć wyższe wykształcenie – oceniał świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik inaugurując wydarzenie.

forum i salon edukacji Eksperci zgromadzeni w Centrum Kongresowym Targów Kielce rozwiązania problemu upatrywali m.in. w kształceniu dualnym. Dlatego właśnie jednym z organizatorów konferencji – obok Kuratorium Oświaty w Kielcach i Wojewody Świętokrzyskiego – był Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie. Ten kraj posiada bowiem chwalony na całym świecie system dualnego szkolnictwa zawodowego. – Dualne kształcenie od lat jest z powodzeniem stosowane w Niemczech. To połączenie nauki zawodu w zakładach pracy i w szkołach, co zapewnia dobrze wykwalifikowanych pracowników – podkreślał Michael Groβ, konsul generalny Republiki Federalnej Niemiec.

Forum, które odbywało się dzień później, było natomiast poświęcone wykorzystaniu nowych technologii i innowacji w edukacji. Sporo mówiono zarówno o szansach, jak i zagrożeniach płynących z rozwoju technologicznego. Nie zawsze dla innowacji i nowych technologii można znaleźć dobre zastosowanie, ale dla większości się to udaje – podkreślał marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

Jednym z prelegentów piątkowego forum był Mariusz Zybgier, jedyny Polak nominowany w 2016 roku do Global Teachers Prize, czyl nagrody zwanej nauczycielskim Noblem. Zgromadzonym opowiadał o pasji i inspiracji płynących z pracy nauczyciela.

forum i salon edukacji Podczas II Europejskiego Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji i Nauce po raz pierwszy wręczono również Laury Mistrza Nowoczesnej Edukacji, do których nominowano 83 szkoły z całej Polski. Dyplomy i statuetki trafiły natomiast do 42 placówek. Przedsięwzięcie miało uhonorować placówki, które wyróżniają się stosowaniem nowych rozwiązań technologicznych i innowacyjnych metod i programów nauczania w codziennej pracy.

Konferencji „Kształcenie zawodowe w systemie dualnym” oraz II Europejskiemu Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji i Nauce towarzyszył Salon Technologii i Wyposażenia dla Edukacji. Swoje oferty przedstawiło kilkunastu wystawców, wśród których znalazły się m.in. wydawnictwa edukacyjne (Nowa Era, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro czy Grupa MAC), firmy zapewniające nowoczesne wyposażenie dla szkół (m.in. U-TEC Europe), a także m.in. Zakład Doskonalenia Zawodowego i JuraPark Bałtów.