Warsztat 1

 

Temat warsztatu:

Innowacyjna edukacja, czyli praktyczne wykorzystanie tradycyjnej pedagogiki freblowskiej w nowoczesnej edukacji przedszkolnej.

 

Czas trwania: 45 min

Maksymalna liczba osób: 20 os 

Adresaci: Nauczyciele/dyrektorzy wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Dzień i godziny:

24.11.2017, 11.00-11.45
24.11.2017, 14-00-14.45