ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSACH DLA WYSTAWCÓW AGROTRAVEL 2017 – czekają atrakcyjne nagrody!


Podczas IX Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL wystawcy będą mogli wziąć udział w konkursie na najciekawsze stoisko targowe
.

Komisja Konkursowa podczas oceny poszczególnych ekspozycji targowych wraz z prezentowaną ofertą będzie brała pod uwagę następujące elementy:

  1. ogólne wrażenie stoiska;
  2. oryginalność zabudowy stoiska;
  3. estetykę i porządek na stoisku;
  4. uprzejmość  i kompetencje osób obsługujących stoisko;
  5. atrakcyjność oferty turystyki wiejskiej prezentowanej na stoisku;
  6. wykorzystanie tradycji, kultury, zwyczajów i obrzędów życia na wsi, rękodzieła i rzemiosła oraz lokalnych i regionalnych produktów kulinarnych w rozwoju turystyki na obszarach wiejskich;
  7. formę  prezentacji lokalnych inicjatyw jako czynnika rozwoju produktów turystyki wiejskiej oraz ich wpływ na rozwój obszarów wiejskich i poprawę jakości życia mieszkańców wsi;
  8. dodatkowe atrakcje na stoisku.

Warunkiem udziału w konkursie na najciekawsze stoisko jest przesłanie wypełnionego oświadczenia o akceptacji warunków konkursu, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu. Wypełnione oświadczenie należy  przesłać na adres: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, ul. Ściegiennego 2/32, 25-033 Kielce w terminie do 3 kwietnia 2017 r. z dopiskiem Konkurs AGROTRAVEL (decyduje data stempla pocztowego).


Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2017 r. o godz. 20.00 podczas Gali wręczenia nagród laureatom konkursów AGROTRAVEL 2017 - sala konferencyjna BEST WESTERN Grand Hotel w Kielcach (wstęp za zaproszeniami).