Rekrutacja - Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych są Targi Kielce S. A. ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Targach Kielce S. A. możliwy jest za pośrednictwem maila iod@targikielce.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji aktualnej i przyszłych rekrutacji do pracy w naszej firmie na podstawie:
  a. Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  - Art. 6 pkt 1 lit. a – zgoda na przetwarzanie danych w związku z rekrutacja,
  b. Kodeksu pracy
 4. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom,
 5. administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia procesu rekrutacyjnego nie dłużej jednak niż 2 lata,
 7. ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 9. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym dla przeprowadzenia rekrutacji jest obowiązkowe, ich nie podanie uniemożliwi rozpatrzenia kandydatury. W pozostałym zakresie jest dobrowolne,
 10. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu),
 11. w przypadku zmiany celu przetwarzania administrator przekaże Pani/Panu odpowiednią informację.