Do kogo kierujemy udział w konferencji?

Do osób pracujących w jednostkach państwowej i ochotniczej straży pożarnej oraz innych służb mundurowych, a w szczególności dla osób zajmujących się przygotowaniem i realizacją przetargów publicznych oraz odbiorem techniczno-jakościowym przedmiotu zamówienia w sektorze ochrony przeciwpożarowej.

W trakcie trwania konferencji uczestnicy zostaną poinformowani w ramach wykładów tematycznych o sposobie prawidłowego przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz będą uczestniczyć w ramach paneli dyskusyjnych na temat sposobów rozwiązywania doraźnych problemów związanych z przygotowaniem przetargów na podstawie dotychczas organizowanych zamówień.

Więcej