ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE


Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

Gmina Kielce (99.961% akcji w kapitale zakładowym spółki).


Rada Nadzorcza: 

Artur Sobolewski – Przewodniczący
Janusz Koza - Członek
Krzysztof Król – Członek


Zarząd: 

Andrzej Mochoń – Prezes Zarządu
Bożena Staniak - Wiceprezes Zarządu
Dariusz Michalak - Członek Zarządu


Ostatnia aktualizacja: 01.09.2017
Autor: Cezariusz Matla