Proces rekrutacyjny

 

Proces rekrutacji w Targach Kielce rozpoczyna się w momencie publikacji ogłoszenia. Ogłoszenie umieszczane jest na naszej stronie internetowej oraz w popularnych serwisach rekrutacyjnych np. pracuj .pl., czasami korzystamy też z giełdy pracy prowadzonej przez Radio Kielce bądź gazety.

W przypadku braku ofert pracy na naszej stronie internetowej, swoje dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny) można przesłać na adres rekrutacja@targikielce.pl

 

 Przebieg procesu rekrutacyjnego:

 

Etap I

Analiza nadesłanych przez kandydatów dokumentów aplikacyjnych pod kątem dopasowania kandydata do wymagań i oczekiwań zawartych w ogłoszeniu rekrutacyjnym. Na tym etapie weryfikowane są zarówno dokumenty aplikacyjne osób, które nadesłały do nas swoją ofertę w związku z ukazaniem się konkretnego ogłoszenia o pracę jak i oferty osób, które pozostają w naszej bazie.

Etap II

Rozmowa kwalifikacyjna wybranych kandydatów ze Specjalistą ds. HR. Zawsze na tym etapie sprawdzamy znajomość języka angielskiego osób ubiegających się o pracę. Dodatkowo kandydaci mogą zostać poproszeni o wykonanie dodatkowych zadań, które potwierdzą posiadane przez nich umiejętności. Czasami na tym etapie w rozmowach bierze udział Kierownik Zespołu (bezpośredni przełożony).

Etap III

Rozmowa kwalifikacyjna Dyrektora Wydziału z wyselekcjonowanymi przez Specjalistę ds. HR osobami. Na tym etapie kandydaci mogą zostać dodatkowo poproszeni o rozwiązanie przygotowanego dla nich zadania (mała sesja AC). W tym przypadku w rozmowie uczestniczą oprócz Dyrektora Wydziału, Kierownik Zespołu i Specjalista ds. HR.

Etap IV

Rozmowa wybranego przez Dyrektora kandydata z Prezesem Zarządu. Prezes Zarządu może odstąpić od rozmowy z kandydatem i podjąć decyzję o zatrudnieniu zgodnie z rekomendacją Dyrektora Wydziału.

W przypadku prowadzenia rekrutacji na stanowisko dyrektora wydziału w rozmowach bierze udział zarówno Prezes jak i Wiceprezes Zarządu.

Etap V

Po zakończeniu procesu wszyscy kandydaci, którzy brali udział w rozmowach, otrzymają informację zwrotną. Skontaktujemy się z nimi telefonicznie lub e-mailowo.