Proces rekrutacyjny

 

Proces rekrutacji w Targach Kielce rozpoczyna się w momencie publikacji ogłoszenia. Ogłoszenie umieszczane jest na naszej stronie internetowej oraz w popularnych serwisach rekrutacyjnych np. pracuj .pl.

W przypadku braku ofert pracy na naszej stronie internetowej, swoje dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny) zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wzór poniżej) można przesłać na adres rekrutacja@targikielce.pl

Klauzula zgody:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."

 

……………………………

(podpis)

 

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są na stronie http://targikielce.pl/pl/rodo-klauzula-informacyjna,18198.htm

 

Przebieg procesu rekrutacyjnego:

Etap I

Analiza nadesłanych przez kandydatów dokumentów aplikacyjnych pod kątem dopasowania kandydata do wymagań i oczekiwań zawartych w ogłoszeniu rekrutacyjnym. Na tym etapie weryfikowane są zarówno dokumenty aplikacyjne osób, które nadesłały do nas swoją ofertę w związku z ukazaniem się konkretnego ogłoszenia o pracę jak i oferty osób, które pozostają w naszej bazie.

Etap II

Rozmowa kwalifikacyjna wybranych kandydatów ze Specjalistą ds. HR. Zawsze na tym etapie sprawdzamy znajomość języka angielskiego osób ubiegających się o pracę. Dodatkowo kandydaci mogą zostać poproszeni o wykonanie dodatkowych zadań, które potwierdzą posiadane przez nich umiejętności. Czasami na tym etapie w rozmowach bierze udział Kierownik Zespołu (bezpośredni przełożony).

Etap III

Rozmowa kwalifikacyjna Dyrektora Wydziału z wyselekcjonowanymi przez Specjalistę ds. HR osobami.

 

Etap IV

Rozmowa wybranego przez Dyrektora kandydata z Prezesem Zarządu. Prezes Zarządu może odstąpić od rozmowy z kandydatem i podjąć decyzję o zatrudnieniu zgodnie z rekomendacją Dyrektora Wydziału.

W przypadku prowadzenia rekrutacji na stanowisko dyrektora wydziału w rozmowach bierze udział Zarząd Spółki.

Etap V

Po zakończeniu procesu wszyscy kandydaci, którzy brali udział w rozmowach, otrzymają informację zwrotną. Skontaktujemy się z nimi telefonicznie lub e-mailowo.