III Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych IFRE-EXPO

ifre 2018 - pojazdy strażackie Targi IFRE-EXPO po raz trzeci w Targach Kielce.   

Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych Kielce IFRE-EXPO w 2019 roku znów przechodzą w cykl dwuletni. Kolejny raz ulubiona wystawa strażaków odbędzie się w Targach Kielce w 2021 roku.

Poprzednie edycje targów branży pożarniczej potwierdziła, że Targi Kielce to najlepsze miejsce dla producentów urządzeń, sprzętu oraz technologii dla jednostek straży pożarnej.

 


Kielecki ośrodek wystawienniczy chętnie odwiedzili strażacy.

ifre 2018 - sprzęt strażacki Targi Kielce IFRE-EXPO, w których zakresie branżowym znajdują się między innymi: sprzęt strażacki, sprzęt ratowniczy, gaśniczy, pojazdy pożarnicze - gaśnicze i specjalne, środki gaśnicze i neutralizujące, wyposażenie ochronne oraz odzież przeznaczona dla służb specjalnych, w 2018 odwiedziło ponad 5000 zwiedzających z Czech, Słowacji, Angoli, Niemiec, Ukrainy, Litwy, Danii, Chorwacji, Tanzanii, Japonii i Polski. Trwa rejestracja wystawców, a swój udział potwierdziły największe firmy z branży.

Tradycyjnie już IFRE-EXPO zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Razem z Międzynarodowymi Targami Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych KIELCE IFRE-EXPO odbędą się Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych  KIELCE WORK SAFETY-EXPO. Zapraszamy do Targów Kielce od 6 do 8 czerwca 2019 roku.