XIX Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH

ekotech 2018 - targi ekologiczne Święto natury podczas targów Ekotech

Znaczenie ochrony środowiska w tym świadomego gospodarowania odpadami wciąż rośnie. Samorządy oraz instytucje coraz częściej inwestują w sprzęt, który pozwoli dbać o porządek, a także o naturę.

Targi Ekotech to wydarzenie, podczas którego szczególny nacisk kładzie się na ochronę środowiska. Firmy prezentują rozwiązania związane z redukcją odpadów, ich segregowaniem, ale także czystością przestrzeni publicznej.

Wśród stoisk wystawienniczych mogliśmy więc zobaczyć kosze na śmieci, maszyny do ich czyszczenia i szybkiego opróżniania, samochody myjące ulice czy  biodegradowalne worki na odpady.

ekotech 2018 - targi ekologii i recyklingu Siłą targów Ekotech były także spotkania i konferencje. Ekolog dla Samorządów zgromadziła pracowników urzędów, zaś spotkanie z norweskimi przedstawicielami branży przyciągnęło wielu przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem funduszy na prowadzenie działalności ekologicznej.

Wydarzeniem towarzyszącym targom był wyjazd do Zakładu Odpadów w Promniku. Jego celem była wymiana doświadczeń oraz dyskusja na temat rozwiązań zastosowanych w przedsiębiorstwie.