Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

Formularze zamówienia zabudowy i usług dodatkowych
na targach NECROEXPOSzanowni Państwo!
W celu zamówienia zabudowy stoiska i usług dodatkowych należy pobrać z poniższej tabeli (w formacie PDF lub DOC) i wydrukować strony odpowiadające Państwa potrzebom. Po wypełnieniu odpowiednich stron Formularza należy je przesłać faksem pod numer 41 345 62 61 lub pocztą na adres: Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce.

Uwaga: Regulamin stanowi integralną część formularza! Zgłoszenie udziału w targach jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2a Zagospodarowanie powierzchni wystawienniczej (zabudowa własna) PDF DOC
2b Zamówienie zabudowy stoiska w TK (w hali) PDF DOC
3 Zamówienie wyposażenia dodatkowego. Wymiary mebli PDF DOC
4a Zamówienie usług dodatkowych i spedycji PDF DOC
4b Wypożyczenie kwiatów PDF DOC
5 Zamówienie wyposażenia technicznego PDF DOC
6 Usługi pracowni plastycznej PDF DOC
7a Rezerwacja noclegów PDF DOC
7b Identyfikatory (karty Wystawca) PDF DOC
7c Rezerwacja transportu PDF DOC
8a Wpis do katalogu PDF DOC
8b Zgłoszenie współwystawcy / firmy reprezentowanej PDF DOC
9a Reklama w katalogu i Internecie PDF DOC
9b Reklama elektroniczna na monitorach PDF DOC
10a-10d Wynajem sal konferencyjnych, zgłoszenie prezentacji firmy PDF DOC
11-16 Regulamin dla uczestników targów, podsumowanie kosztów uczestnictwa w targach PDF DOC
17 Spis treści PDF DOC