Zakres branżowy targów TRAFFIC-EXPO:
 • Infrastruktura dla transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, wodnego,
 • utrzymanie istniejącej sieci komunikacyjnej,
 • systemy zarządzania ruchem,
 • systemy bezpieczeństwa,
 • oznakowanie,
 • inżynieria ruchu,
 • systemy i urządzenia ostrzegania o niebezpieczeństwie,
 • ekrany i bariery dźwiękoszczelne,
 • technologie ochrony środowiska,
 • technologie i osprzęt infrastrukturalny,
 • kable i rury,
 • prace ziemne,
 • osprzęt uliczny,
 • technologie dla gospodarki sieciami,
 • technologie rozbiórek,
 • sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne,
 • bezwykopowe techniki układania i odnawiania instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych,
 • oprogramowanie i urządzenia do pobierania opłat,
 • urbanistyka,
 • planowanie sieci dróg,
 • budowa mostów,
 • budowa tuneli,
 • budowa wiaduktów,
 • budowa portów lotniczych,
 • budowa portów rzecznych,
 • firmy projektowe i wykonawcze,
 • obiekty usługowe: stacje benzynowe, parkingi, motele, itp.,
 • zarządzanie infrastrukturą.