konferencja w trosce o klimat

Konferencja "W trosce o klimat - efektywność energetyczna, energia ze źródeł odnawialnych. Doświadczenia oraz możliwości rozwoju w nowej perspektywie"

 

Organizator: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii

 

Data: 30 marca 2016 r.

Miejsce: Targi Kielce, XIX Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki, XIV Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX Nowa Energia

Hala E,  Sala konferencyjna E-3

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej i OZE” oraz ze środków Komisji Europejskiej w ramach sieci Enterprise Europe Network –IV.

 

 

Inforumjemy, że rejestracja uczestników na konferencję została zakończona.

 

 scitt, een, ke