Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

Zakres branżowy targów EKOTECH

 

 

1. Gospodarowanie odpadami

- Odzysk (wykorzystanie) odpadów,
- Unieszkodliwianie odpadów
- Zbieranie odpadów
- Transport odpadów
- Segregacja odpadów
- Obróbka odpadów
- Składowanie odpadów
- Gospodarka odpadami komunalnymi

2. Wspomaganie gospodarki odpadami (badania, analizy, projektowanie, realizacja inwestycji)
3. Wyroby dla gospodarki odpadowej

- Uszczelnienia składowiska i powierzchni terenu
- Wyposażenie składowisk
- Wyposażenie sortowni odpadów
- Urządzenia do unieszkodliwiania odpadów
- Kompostowanie odpadów
- Separatory, obróbka osadów ściekowych
- Urządzenia do zmniejszania objętości odpadów
- Pojemniki na odpady
- Urządzenia do transportu, usuwania odpadów

4. Urządzenia do utrzymania czystości ulic, budynków i pomieszczeń
5. Sprzęt do pielęgnacji zieleni
6. Systemy i urządzenia do oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych
7. Ekspozycja sprzętu i pojazdów dla sektora gospodarki komunalnej
8. Rozwiązania informatyczne