Program targów
AUTOSTRADA–POLSKA, EUROPARKING, ROTRA, TRAFFIC-EXPO 2016 

 

wtorek, 31 maja 2016

Godzina Tytuł Opis
Dodaj do planera targowego
10:00 - 11:00 Otwarcie targów

Uroczyste otwarcie targów z udziałem zaproszonych gości –Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Rozwoju, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Krajowa Izba Gospodarcza, Polski Związek Pracodawców Budownictwa,  Główny Inspektor Pracy, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych, Polski Kongres Drogowy, Polska Izba Konstrukcji Stalowych, Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji,  Stowarzyszenie ITS Polska, Klub Inżynierii Ruchu, przedstawiciele świata nauki, posłowie, wojewoda świętokrzyski, prezydent miasta Kielce

Centrum Kongresowe – sala Omega

+
10:00 - 17:00 Ekspozycja otwarta dla publiczności

prezentacja sprzętu, maszyn i technologii przez Wystawców na stoiskach w halach oraz pokazy dynamiczne na terenie zewnętrznym; pokazy na symulatorach maszyn budowlanych

+
10:00 - 17:00 Żywy serwis organizowany przez Przegląd Oponiarski

Hala C, stoisko C-7

+
11:00 - 15:00 Uwolnienie stawek za parkowanie – optymalizacja wykorzystania przestrzeni publicznej czy drenowanie kieszeni kierowców?

Debata organizowana przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR – Agora hala E

+
11:00 - 17:00 Konkurs operatorów maszyn budowlanych „BIG BAU MASTER w TARGACH KIELCE”

organizowany przez Stowarzyszenie Operatorów Maszyn Roboczych „OPERATOR” i Targi Kielce, przy współpracy z Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego , pod patronatem Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa i Państwowej Inspekcji Pracy

Zewnętrzny teren pokazowy

+
11:00 - 17:00 Pokazy dynamiczne sprzętu budowlanego

Jazda testowa  z udziałem firmy KH-KIPPER, pokazy maszyn budowlanych firm ASCO EQUIPMENT, BERGERAT MONNOYEUR, MANITOU POLSKA  - zewnętrzny teren pokazowy

+
11:15 - 13:00 DIALOG SIĘ OPŁACA - OD BIAŁEJ KSIĘGI BRANŻY DROGOWEJ DO OPTYMALIZACJI BUDOWY DRÓG

Organizatorzy: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wspólnie z organizacjami branżowymi sektora budowlanego – sygnatariuszami Białej Księgi Branży Drogowej: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Sekcja Krajowa Drogownictwa NSZZ „ Solidarność”, Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Stowarzyszenie Klub Inżynierii Ruchu, Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy – sala konferencyjna OMEGA

+
13:00 - 16:30 Stalowe czy betonowe drogowe obiekty mostowe

konferencja organizowana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Polska Izba Konstrukcji Stalowych – sala konferencyjna E3

+
13:20 - 14:00 Zwiedzanie ekspozycji przez zaproszonych gości +
14:00 - 14:30 Briefing z udziałem zaproszonych gości +

środa, 1 czerwca 2016

Godzina Tytuł Opis
Dodaj do planera targowego
10:00 - 15:00 Jak dobrze i efektywnie zarządzać infrastrukturą drogową i kolejową

organizatorzy: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kielce i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji  Oddział Kielce - sala konferencyjna LAMBDA

+
10:00 - 17:00 Ekspozycja otwarta dla publiczności

Prezentacja sprzętu, maszyn i technologii przez Wystawców na stoiskach w halach oraz pokazy dynamiczne na terenie zewnętrznym; pokazy na symulatorach maszyn budowlanych

+
10:00 - 17:00 Żywy serwis organizowany przez Przegląd Oponiarski

Hala C, stoisko C-7

+
11:00 - 13:30 Rozwój Systemów Poboru Opłat w UE – wnioski dla Polski

organizatorzy: Instytut Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej, -  sala konferencyjna G1

+
11:00 - 14:00 Problemy parkingowe obszarów zurbanizowanych

organizatorzy: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji  Oddział Kraków i Politechnika Krakowska - sala konferencyjna G2 + G3

+
11:00 - 15:00 Kruszywa do rozjaśniania nawierzchni drogowych

debata organizowana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego – Agora Hala E

+
11:00 - 15:00 Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych 2016

organizatorzy: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa i Centrum Obsługi Zamówień Publicznych – sala konferencyjna E3

+
11:00 - 16:00 Seminarium Buduj drogi betonowe – to się opłaca

Organizator: Stowarzyszenie Producentów Cementu
Miejsce: Sala Omega, Centrum Kongresowe

+
11:00 - 16:00 Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym droga trąci

konferencja organizowana przez BLL - Agora na Hali C

+
11:00 - 16:00 Rozstrzygnięcie finału konkursu dla studentów uczelni technicznych Przyszłość dróg zależy od Ciebie

organizator BLL – Agora hala C

+
11:00 - 17:00 Konkurs operatorów maszyn budowlanych „BIG BAU MASTER w TARGACH KIELCE”

organizowany przez Stowarzyszenie Operatorów Maszyn Roboczych „OPERATOR” i Targi Kielce,  przy współpracy z Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego , pod patronatem Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa i Państwowej Inspekcji Pracy

zewnętrzny teren pokazowy

+
11:00 - 17:00 Pokazy dynamiczne sprzętu budowlanego

Jazda testowa  z udziałem firmy KH-KIPPER, pokazy maszyn budowlanych firm ASCO EQUIPMENT, BERGERAT MONNOYEUR, MANITOU POLSKA  - zewnętrzny teren pokazowy

+
12:00 - 15:00 Realizacje systemów ITS w Polsce w opinii użytkowników

seminarium  organizowane przez Stowarzyszenie KLIR oraz ITS POLSKA -  sala konferencyjna E1

+

czwartek, 2 czerwca 2016

Godzina Tytuł Opis
Dodaj do planera targowego
10:00 - 15:00 Ekspozycja otwarta dla publiczności

Prezentacja sprzętu, maszyn i technologii przez Wystawców na stoiskach w halach oraz pokazy dynamiczne na terenie zewnętrznym; pokazy na symulatorach maszyn budowlanych

+
10:00 - 15:00 Bezpłatne konsultacje dotyczące m.in. podatku VAT w budownictwie , prawem upadłościowym, partnerstwem publiczno-prywatnym, prawem zamówień publicznych itp.

Stoisko E-49

+
10:00 - 15:00 Żywy serwis organizowany przez Przegląd Oponiarski

HalaC, stoisko C-7

+
11:00 - 15:00 Konkurs operatorów maszyn budowlanych „BIG BAU MASTER w TARGACH KIELCE”

organizowany przez Stowarzyszenie Operatorów Maszyn Roboczych „OPERATOR” i Targi Kielce,  przy współpracy z Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego , pod patronatem Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa i Państwowej Inspekcji Pracy

zewnętrzny teren pokazowy

+
11:00 - 15:00 Pokazy dynamiczne sprzętu budowlanego

Jazda testowa  z udziałem firmy KH-KIPPER, pokazy maszyn budowlanych firm ASCO EQUIPMENT, BERGERAT MONNOYEUR, MANITOU POLSKA -zewnętrzny teren pokazowy

+