Konferencja

Nowoczesna diagnostyka i naprawy nawierzchni drogowych

Kielce, 8-9 maja 2018

 

Instytut Badawczy Dróg i Mostów z przyjemnością informuje, że wznawia cykl konferencji Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe.

Przyszłoroczna edycja poświęcona będzie nowoczesnej diagnostyce i naprawom nawierzchni drogowych.

Zapraszamy do uczestnictwa i zgłaszania propozycji referatów poświęconych tym zagadnieniom. Chcielibyśmy skupić się na aspektach naukowo-technicznych, ale ciekawe doświadczenia praktyczne także będą mile widziane.

Wzorem ubiegłych lat, organizowana przez IBDiM konferencja, ma stanowić szerokie, naukowe forum służące wymianie opinii i wniosków związanych z diagnozowaniem wszelkich typów nawierzchni i rozmaitymi metodami ich napraw.

Mamy nadzieję spotkać się w gronie osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na wymienione tematy. Serdecznie zapraszamy przedstawicieli firm wykonawczych, biur projektowych, zarządców dróg oraz pracowników naukowych i studentów.

 

Szczegółowe informacje znajdują się nastronie: kielce2018.ibdim.edu.pl

 

Konferencja będzie towarzyszyć XXIV Międzynarodowym Targom Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA.

 

Tematyka konferencji

Nowoczesne metody diagnostyki nawierzchni drogowych:

 • ocena stanu technicznego nawierzchni,
 • zastosowanie badań nieniszczących w diagnostyce nawierzchni,
 • ocena nośności nawierzchni,
 • nieniszczące metody rozpoznawania konstrukcji nawierzchni drogowych.

Metody napraw nawierzchni drogowych:

 • projektowanie wzmocnień nawierzchni,
 • technologie remontów i przebudów,
 • recykling nawierzchni,
 • wzmocnienia nawierzchni siatkami,
 • specyfika remontów miejskich i pozamiejskich,
 • poprawa właściwości powierzchniowych,
 • aspekty społeczno-środowiskowe.