Reklama

Formularze zamówienia zabudowy i usług dodatkowych
na targach MSPOSzanowni Państwo!
W celu zamówienia zabudowy stoiska i usług dodatkowych należy pobrać z poniższej tabeli (w formacie PDF lub DOC) i wydrukować strony odpowiadające Państwa potrzebom. Po wypełnieniu odpowiednich stron Formularza należy je przesłać faksem pod numer 41 345 62 61 lub pocztą na adres: Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce.

Uwaga: Regulamin stanowi integralną część formularza! Zgłoszenie udziału w targach jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

1a Regulamin dla uczestników targów PDF DOC
2a Zagospodarowanie powierzchni wystawienniczej (zabudowa własna) PDF DOC
2b Zamówienie zabudowy stoiska w TK (w hali) PDF DOC
3 Zamówienie wyposażenia dodatkowego. Wymiary mebli PDF DOC
4a Zamówienie usług dodatkowych i spedycji PDF DOC
4b Wypożyczenie kwiatów PDF DOC
5 Zamówienie wyposażenia technicznego PDF DOC
6 Usługi reklamowe pracowni plastycznej PDF DOC
7a Rezerwacja noclegów PDF DOC
7b Identyfikatory (karty wstępu) PDF DOC
7c Rezerwacja transportu PDF DOC
8a Wpis do katalogu wystawcy PDF DOC
8b Zgłoszenie współwystawcy / firmy reprezentowanej PDF DOC
8c Wpis do katalogu współwystawcy PDF DOC
9a Reklama w katalogu targowym i Internecie PDF DOC
9b Reklama elektroniczna na monitorach PDF DOC
10a-10d Wynajem sali konferencyjnej, zgłoszenie prezentacji firmy PDF DOC
11 Eksponaty prezentowane na targach PDF DOC
12 Spis treści PDF DOC