Reklama

Komitet Honorowy targów MSPO 2016

 

dr Jarosław Gowin

Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Mateusz Morawiecki

Wicepremier, Minister Rozwoju

Mariusz Błaszczak

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Dawid Jackiewicz

Minister Skarbu Państwa

Antoni Macierewicz

Minister Obrony Narodowej

Witold Waszczykowski

Minister Spraw Zagranicznych

Paweł Soloch

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Jarosław Rusiecki

Przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej

Michał Jach

Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej

Arkadiusz Czartoryski

 Przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

prof. dr hab. Piotr Pogonowski

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

gen. Mieczysław Gocuł

Szef Sztabu Generalnego WP

gen. broni  dr Mirosław Różański

Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych

gen. broni Marek Tomaszycki

Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych

gen. bryg. Dariusz Łukowski

Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP

dr Grzegorz Kwaśniak

Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds.
Utworzenia Obrony Terytorialnej

płk Tomasz Połuch

Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej

ppłk SG Marek Łapiński

Komendant Główny Straży Granicznej

nadbryg. Leszek Suski

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

nadinsp. dr Jarosław Szymczyk

Komendant Główny Policji