Reklama

Rada Programowa targów MSPO 2016 

 

Prezydium Rady Programowej

Bartosz KOWNACKI

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej

płk  Sławomir ŁACH

Szef Logistyki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP

mł. insp. Marek PŁAZOWSKI

Naczelnik  Wydziału Wsparcia Operacyjnego Komendy Głównej Policji

 

Członkowie Rady Programowej 

bryg. Adam CZAJKA

Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

Piotr CZAJKOWSKI

Naczelnik Wydziału w Departamencie Spółek Strategicznych w Ministerstwie Skarbu Państwa

płk dr Artur DĘBCZAK

Zastępca Dyrektora Biura do Spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej

płk Karol DYMANOWSKI

Cz.p.o. Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej

płk Bogdan DZIEWULSKI

Szef Pionu Wsparcia Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Krzysztof FRELICH

Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

kmdr Jacek HAMERA

Szef Oddziału Gestorstwa i Rozwoju Inspektoratu Marynarki Wojennej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

płk Roman JACH

 

płk Waldemar JANIAK

płk dr Robert JĘDRYCHOWSKI

Szef Oddziału Planowania Technicznego Zarządu Planowania Logistycznego J4 Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szef Oddziału Gestorstwa  i Rozwoju Zarządu WRiA Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Z-ca Komendanta Głównego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej

płk Arkadiusz KAMIŃSKI

Szef Oddziału Gestorstwa i Rozwoju Inspektoratu Wojsk Specjalnych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

płk Witold LEWANDOWSKI

Szef Zespołu Zwierzchnictwa Organizacyjnego Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego

płk Grzegorz LISOWSKI

Szef Oddziału Planowania i Analiz Inspektoratu  Wsparcia Sił Zbrojnych

prof. Romuald SZEREMIETIEW

Członek Komitetu Sterującego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

dr Andrzej MOCHOŃ

Prezes Zarządu Targi Kielce S.A.

płk Marek NIENARTOWICZ

Szef Oddziału Programowania Mobilizacji Gospodarki  i Rezerw Strategicznych Zarządu Logistyki - P4 Sztabu Generalnego WP

płk Krzysztof TARNOWSKI

Szef Oddziału Bezzałogowych Środków Walki Inspektoratu Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych;

płk SG Dariusz TETERUK

Z-ca Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej

płk Krzysztof WACŁAWEK

Dyrektor Biura Logistyki  Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Marcin WRÓBLEWSKI

Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Płk Dariusz ZAGÓRSKI

Szef Oddziału Gestorstwa i Rozwoju Zarządu OPBMR Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

płk Leon ZIĘBA

Główny Specjalista Zarządu Inżynierii Wojskowej Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

płk Rajmund KOTLEWSKI

Członek Honorowy, Doradca